Bedre økonomi i landbruket nå!

– Vi må gi landbruket bedre økonomiske betingelser nå, sier fylkesleder i Sør-Trøndelag Venstre, Anne Jorid Gullbrekken. Hun vil fremme denne saken på Venstres landsmøte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Anne Jorid Gullbrekken

Foto: Øystein Gullbrekken

– Det vi ser nå er en alvorlig avskalling av bønder, og det handler om en ting — økonomi.
Regjeringen skryter av gode jordbruksoppgjør de siste årene. De glemmer en ting oppe i dette: Utgiftene til innkjøp av driftsmiddel har økt minst like mye! Dermed går dette i beste fall i null, sier Anne Jorid Gullbrekken.
– Skal vi fremdeles være selvforsynte med det daglege brød vi har klimatiske forutsetninger for å oppfylla i Norge, må inntektene til bøndene opp! I alle kommunar ser en nå at det blir vanskeleg å få nye gårdbrukere til å ta over. Den dårlege rekrutteringen til landbruket er svært urovekkende, mener hun.

Tiltak for bedre økonomi

Landbruksillustrasjon (SøTr)

– Forskjellen mellom inntektene i landbruket og andre yrker og næringer må reduseres, sier Gullbrekken, som foreslår følgende tiltak:
•De mest kapitalkrevande husdyrproduksjonene må få økt investeringsstøtte.
•Økonomien i mjølkeproduksjonen kan bedres med høyere pris på melk, men da må prisøkningen gå til bonden.
•Arealtilskuddet til grovfôrproduksjonen må økes, og økonomien for samdriftene styrkes.

– Vi ønsker et aktivt landbruk i hele landet med næringsutøvere som har hovedinntekten sin fra landbruket, et landbruket som er en attraktiv arbeidsplass og et landbruk som også i fremtiden leverer god og trygg mat, mener Gullbrekken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**