Invitasjon til å foreslå kandidater til Fylkestingsvalget i 2011

Nominasjonskomiteen for Fylkestingsvalget i 2011 hadde møte 26.april og vedtok å sende ut denne invitasjonen til lokallagene, som skal videresende den til medlemmene i laget:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Til alle Venstres lag og medlemmer i Vest-Agder

Hei!
Nominasjonskomiteen for Agder Venstre i Vest-Agder, inviterer i anledning fylkestingsvalget 2011, lokallagene og deres medlemmer til å komme med forslag på aktuelle kandidater. Vi ber om at lokallaget videreformidler denne invitasjonen til sine respektive medlemmer.

I første omgang vil alle de innkomne forslagene samles i komiteen, alfabetiseres og så sendes ut igjen til lagene. Forslagene trenger derfor ikke på dette stadiet gi uttrykk for noen balanse med hensyn til geografi, kjønn, etc. Muligheten til å rangere og mene noe om dette, vil komme siden. Det vi nå er på utkikk etter er spennende, ivrige og dyktige kandidater som vil gjøre en innsats for partiet. Medlemmene oppfordres til også å lete utenfor partiets rekker. Det er da viktig at en spør kandidatene om dette er noe de kunne tenke seg. Det er en fordel om lagene begynner å se seg om etter kandidater allerede nå. Arbeid gjerne parallelt med lista til kommunevalget. Fristen for å sende inn forslag er i første omgang 1. juli.

I løpet av september vil en kunne velge og rangere blant alle innkomne forslag. Når disse er kommet tilbake, vil komiteen til slutt komme med sin innstilling. Den 8. september vil vi invitere til et åpent presentasjonmøte der de kandidatene som måtte ønske det kan tale for sitt kandidatur. Den 2. desember vil det i regi av styret endelig bli avholdt nominasjonsmøte for Agder Venstre, Vest-Agder valgdistrikt. Det er utsendte Venstre-medlemmer i Vest-Agder fylke som her vil delta med stemmerett.

Når en foreslår kandidater, er det viktig at en bruker det vedlagte oppsettet med mini-CV. Det er denne som vil bli brukt til å fortelle medlemmene noe om hvem kandidaten er. Det er viktig at denne fylles ut. De tre første karakteristika vil selvsagt bli benyttet på valgseddelen.

Navn:
Bostedskommune:
Fødselsår:
Yrke/utdanning:
Politisk interesseområde/erfaring:
Hvor vil kandidaten på lista?
Annet:

Fristen for innsendelse er som sagt første juli, og det er ikke noe tak på antall forslag. Forslag sendes komiteens leder, Emil Pedersen på [email protected]

Lykke til!

Hilsen
Emil Pedersen, Åse Rostvåg, Ingeborg Haughom, Kathrine Hald/Ingvild Thorsvik og Trond Birkeland

Emil Pedersen og Åse Rostvåg

Foto: Jan Kløvstad

Emil, Åse og Kathrine venter på spennende forslag

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**