Ja til et levende Barbu. Ja til et grønnere Barbu, sier Anne Tørå Solsvik

– Først vil jeg takka alle for engasjementet, og invitere dere alle inn i politikken fram mot lokalvalget neste år. Det har vært planer for Barbu så lenge jeg har levd og man kan lure på når det skal skje noe der. Utfordringen er ikke at ingen vil noe, men at vi ikke vil noe sammen, sa Anne Tørå Solsvik i bystyret akkurat nå.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Anne Tørå Solsvik om bystyresaker

Foto: Jan Kløvstad

Venstre har vært klar lenge på at vi ikke ønsker de tre blokkene som ligger der. Vi mener vi har vært redelige i vårt standpunkt og har stått for det hele tiden. Vi mener dette er en alt for stor sak til å kjøpslå noen etasjer over bordet midt i et bystyremøte: det er ikke riktig ovenfor verken eiere eller velgere. Forutsigbarhet og rammer er to betegnelser som står svakere og svakere i denne kommunen. Venstre er kritiske til blokkene av flere grunner:
– Høyder: vi har vært i mot høyder før så det er ikke noe nytt.
– Uttrykket: stemme for forslaget til ordføreren på materialet og fargevalg.
– Byggeskikk: kan ikke ses på som et forslag som verken følger byggeskikken eller uttrykker en stilig kontrast til omgivelsene. Forslaget gjemmer bort en bydel Venstre heller vil løfte fram.

– Historisk perspektiv: sett over tid mener Venstre at dagens forslag er et forslag vi vil angre på.

For det er ikke slik at Venstre ikke ønsker at noe skal skje i Barbu. Dette er den naturlige utviklingen at et større bysenter som går i retning Barbu. En gammel bydel, med fornying. Dette hundreårets byutvikling for Arendal, som vi må se for oss i Barbu.

For oss handler dette forslaget om en løsning, både i prosess og uttrykk, som vi ønsker skal være annerledes. Vi har flere ganger fremmet ønske om andre arbeidsmetoder, et verktøy for å jobbe sammen med hverandre i utviklingen av det offentlige rom, og ikke mot hverandre og skape en splittet by som vi opplever nå.

Venstre har ønsket at dette området tar hensyn til omgivelsene. På Tollbodkaia og Dauholla med høyder bak er det rom for større bygg, men i Barbu med åser med trehusbebyggelse bak må det være rom for å tenke annerledes. Bare på den måten blir det rom for alle.

Jeg ser helt klar argumentet at ved å si nei til dagens plan sier vi ja til en asfaltørken. For to år siden lå det også en plan i dette møte. Da hadde jeg permisjon og tenkte i mitt stille sinn at jeg vil aldri være med på å avvise noe som ville føre til at asfaltørkenen ble der videre i flere tiår.

Men; det har ikke blitt slik. Nå to år senere står vi her med en ny plan. Det gir meg troen på at ved å si nei til dagens plan sier ikke bystyret ja til en asfaltørken i Barbu, men vi sier ja til en ny plan, en ny prosess og et nytt resultat om noen år.

La dette bli starten på en ny inkluderende prosess med alle parter som klarer å finne løsninger sammen.

Venstres stemme går i dag for:
Ja til et levende Barbu.
Ja til et grønnere Barbu.
Ja til å ikke lukke døren for bedre planer for Arendal og Barbu, og
ja til starten på en ny og inkluderende prosess for byutvikling sammen. Venstre støtter Høyres forslag.

Og til slutt avviste bystyrefleirtalet planutvalets forlsag om å bygge tre blokker i Barbu med 26 mot 13 stemmer. Etterpå la varaordførar Tormod Vågsnes fram eit omforeint forslag om at ny planprosess skal starte, der både grunneigarar og berørte partar skal vere med. Høgre trekte sitt forslag til fordel for det nye forslaget frå posisjonen. Venstres Jan Kløvstad understreka særleg at “berørte parter” skal vere med frå første dag, og at dette er viktig for Venstre for å lage ein Barbuplan det kan bli stor støtte til.

Bystyret vedtok forslaget frå varaordføraren einstemmig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**