Kommunestyregruppen Nittedal Venstre 2011-2015

Inge Solli er varaordfører, gruppeleder i kommunestyret, formannskapsmedlem og leder i komite for oppvekst og utdanning. Ingjerd Jahnsen Fjøsne og Arve Pedersen er kommunestyremedlemmer. Egil Hjorteset er leder i komite for miljø og samfunnsutvikling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Vi er klare for å gjøre jobben – for Nittedal.

 Varaordfører Inge Solli (V)

Varaordfører Inge Solli (V)

Inge Solli, varaordfører, gruppeleder, formannskapsmedlem og leder i komite for oppvekst og utdanning

Inge Solli (f. 1959) bor på Hagan.
Inge har bakgrunn som IT-leder i Storebrand og IBM, og har vært fylkesvaraordfører 2007-2011.
Han er utdannet innen markedsføring og økonomi ved BI-Norges Markedshøyskole.

Inge er opptatt av å få på plass et bedre kollektivtilbud, en framtidsrettet miljøpolitikk og en skole for kunnskap og like muligheter. Han vil sikre varm velferd til de som trenger det og styrke det pedagogiske miljøet i barnehagene.

Inge vil ha sentrumsutvikling i midtbygda med kulturhus og idrettsarenaer. Han er kulturinteressert, og liker å reise, blant annet til vakre Italia.

Inge synger i Nittedal Bygdekor, og har vært skuespiller i alle Nittedalsrevyene siden 2001.

Han har i en årrekke vært med i Amnesty Internasjonal, og har vært medarrangør i den årlige fredskonserten.

Følg @IngeSolli på Twitter.

Kontaktinformasjon
Inge Solli
E-post: [email protected]
Mobil: 93479522

 Ingjerd Jahnsen Fjøsne, kommunestyremedlem

Ingjerd Jahnsen Fjøsne, kommunestyremedlem

Ingjerd Jahnsen Fjøsne, kommunestyremedlem, nestleder i komite for helse og omsorg

Ingjerd Jahnsen Fjøsne (f. 1942) bor på Rotnes og er lokallagsleder i Nittedal Venstre.
Ingjerd har avsluttet sin jobbkariere i Telenor, og kan bruke mer tid på familie og politikk.

Ingjerd er opptatt av gode skoletilbud, gode og verdige pleie- og omsorgstilbud, trafikksikkerhet og tilrettelegging for idrett og friluftsliv.

Hun er opptatt av at pleietrengende mennesker skal ha et godt omsorgstilbud i kommunen vår, men er klar på at forebyggende helsearbeid gir bedre livskvalitet for mennesker i alle aldere.

Ingjerd mener at kunst, kultur, idrett og friluftsliv gir sjelen mat og kroppen pleie.

Hun er opptatt av å sikre markagrensa, og vil at området Berger Skog skal bli en del av marka.

Ingjerd er glad i friluftsliv, men er også en omsorgsfull bestemor.

Kontaktinformasjon
Ingjerd Jahnsen Fjøsne
E-post: [email protected]
Mobil: 90031100

 Arve Pedersen, kommunestyremedlem

Arve Pedersen, kommunestyremedlem

Arve Pedersen, kommunestyremedlem, medlem i komite for helse og omsorg

Arve Pedersen (f. 1963) bor på Åneby. Han er styremedlem i Nittedal Venstre, og var en av de mange som meldte seg inn i Venstre rett etter stortingsvalget i 2009. Arve er innkjøper i Würth Norge AS.
Han har tjenestegjort som FN-soldat i Libanon i årene 1984-85.

Arve er opptatt av intergrering, et flerkulturelt og tolerant samfunn.

Som gammel håndballspiller mener Arve at kultur og idrett er viktige arenaer for barn og unge, men også positive miljøer som gjør hverdagen litt rikere, og hvor alle kan møtes til felles utvikling.

Han mener at Nittedal trenger arenaer for kultur og idrett, og at det er på tide å bygge et kulturhus i sentrum av Nittedal.

Arve spiller gitar i Nittedalsbandet Bourbon Street.

Kontaktinformasjon
Arve Pedersen
E-post: [email protected]
Mobil: 40643711

 Berit Halvorsen Bjørgan, leder i komite for oppvekst og udanning

Berit Halvorsen Bjørgan, leder i komite for oppvekst og udanning

Berit Halvorsen Bjørgan, 1.varamedlem

Berit Halvorsen Bjørgan (f. 1977) bor på Hagan. Hun har vært samfunnsengasjert og interessert i lokalpolitikk lenge. Berit er barnehageleder i en barnehage i vår nabokommune Skedsmo.

Berit mener at Nittedal trenger et styrket pedagogidk miljø i barnehagene. Hun mener at ufaglærte må få mulighet til å ta førskolelærerutdanning ved å tilby stipend og / eller dekking av læremateriell.

Hun er opptatt av å skape et godt oppvekstmiljø for barn og unge i Nittedal.

Berit mener at Nittedal trenger et kulturhus og sterk satsiing på frivillighet.

Hun ser utfordringene innen pleie og omsorg, og vil gi varm velferd til de som trenger det.

Berit synger i Nittedal Bygdekor, og har vært skuespiller i flere Nittedalsrevyer.

Kontaktinformasjon
Berit Halvorsen Bjørgan
E-post: [email protected]
Mobil: 92481633

Magnhild F. Bredesen

Foto: Nittedal Venstre

Magnhild F. Bredesen, 2.varamedlem

Magnhild F. Bredesen (f. 1970) bor på Rotnes. Hun er ansatt i Telenor, og lever en aktiv tilværelse med mann og barn.

En god oppvekst med idrettsaktiviteter har bidratt til at hun har slått seg ned her i bygda.

Magnhild har vært aktiv innen idretten i Nittedal, men har den senere tid prioritert familie og barn høyt i tillegg til at hun er i jobb.

Hun har relevant erfaring som gjør at hun spesielt vil følge politiske saker innenfor de tekniske tjenestene.

John-Ludvig Valen (V)

Foto: Nittedal Venstre

John-Ludvig Valen, 3.varamedlem

John-Ludvig bor på Rotnes. Han er inspektør ved Sørli skole.

Han har sittet som kommunestyremedlem 2003-2011 og har vært medlem i komite for oppvekst og utdanning.

Miljøvern er den saken som har tent John-Ludvig mest siden 80 — tallet.

John-Ludvig setter formidling av kunnskap som viktigst i skolen. Han mener vi må sikre skolene tilstrekkelige midler, men det gjelder også å tenke nytt og framtidsrettet.

John-Ludvig er opptatt av oppvekst og omsorgspolitikk. Han ønsker å bidra politisk til tydelig kommunal skolepolitikk og en helsepolitikk for alle aldersgrupper.

Klimautfordringen er vår tids største utfordring og vi må satse systematisk på lokale tiltak for å bidra til mindre utslipp, mener John-Ludvig.

John-Ludvig er glad i friluftsliv og hagearbeid.

Ellers blir det sang og gitargleder på fritiden.

Vida C. Valen, 8.kandidat for Venstre.

Foto: Privat

Vida Christina Valen, 4.varamedlem

Vida Christina Valen (f. 1986) bor på Rotnes og er den yngste i Venstres kommunestyregruppe.

Vida har vært amatørskuespiller i Trollskogen barne-og ungdomsteater. Hun er veldig interessert i teater.
Vida har hatt instruktørjobber tilknyttet teaterskole for barn og unge i Oslo og i Trollskogen.

Hun er engasjert i det frivillige arbeidet som gjøres og vil jobbe for bedre scenevilkår og generelt gode vilkår for frivillighet og kultur. Vi trenger et kulturhus i Nittedal, sier Vida.

Hun er ellers interessert i omsorgspolitikken.

Vi må skape gode nok omsorgstilbud for unge med psykiske vansker. Vi må jobbe bedre forebyggende slik at flere får hjelp tidligere.

Egil Hjorteset, 5.kandidat for Venstre.

Foto: Privat

Egil Hjorteset, 5.varamedlem, leder i komite for miljø og samfunnsutvikling

Egil Hjorteset (f. 1966) bor på Gjelleråsen. Han er advokat, og er styreleder i kommunens eiendomsselskap.

Egil har åtte års erfaring fra kommunestyret og fire år i formannskapet.

Han har jobbet med energipolitikk, og har i perioder møtt som vararepresentant i styret for Akershus Energi.

Egil har spilt gitar og sunget på mange arrangementer på østlandet.

Han har i løpet av sin musikk-karriere spilt inn mange cd-er, blant annet en supporter-cd til LSK.

Egil spiller og synger i Barmates og Kvikksølv.

Pål Olav Røstad, 6.varamedlem

Pål Olav Røstad bor på Rotnes. Han har vært varaordfører i Nittedal tidligere, og har blant annet vært rektor ved Bjertnes vdg skole.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**