The Covenant of Mayors

Mandal Venstre har i henvendelse til ordfører og rådmann anbefalt at kommunen melder seg inn i the Covenant of Mayors.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Uttrykket covenant betyr kontrakt og forpliktelse. Dette er en samarbeidsorganisasjon med fokus på «lokal bærekraftig energi». Den støttes av EUs Europakommisjon, og alle byer i Europa kan bli medlem. Formålet med initiativet er på sikt å heve målet for kutt i utslipp av karbondioksid (en reduksjon på 20% innen 2020), skaffe til veie klimaplaner og fremme energiøkonomisering. Mandal allerede godt i gang på dette området, men trenger alltid ytterligere ambisjoner og innspill.
Sammenslutningen gir både råd og støtte om ønskelig. Ålesund, Bergen, Kristiansand, Oslo, Porsgrunn, Sør-Østerdalen og Stavanger er allerede medlemmer. Mandal Venstre mener det vil være nyttig å kunne dele erfaringer både med de andre norske kommunene, og de europeiske forøvrig, gjennom dette opplegget. Vi vil kunne ta del i et større nettverk som både støtter og forplikter.
Blant kravene til deltakelse er at søknad om medlemskap stilles for bystyret. Mandal Venstre vil på det sterkeste anbefale at spørsmålet om medlemskap fremmes, og at ordføreren tar på seg den viktige rollen å representere Mandal som foregangskommune i spørsmålet om lokal bærekraftig energi.

Trond Birkeland
leder Mandal Venstre

blomstereng

Foto: Helga

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**