Elektronisk valg i Sandnes 2011

Sandnes kommune er nå utpekt av kommunal- og regionaldepartementet til å delta i prøveordningen med elektronisk stemmegiving.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Da saken var oppe til behandling i bystyret november 2009, gikk et enstemmig bystyre inn for at man skulle søke om deltakelse i e-valg 2011. Venstre foreslo sammen med Arbeiderpartiet at man kun skulle ha elektronisk stemmegiving innenfor valglokalene, dette ble nedstemt av bystyret.

Venstres Tove Frantzen er skeptisk til at folk skal få kunne stemme hjemme eller hvor man egentlig har internettilgang og er skuffet over at bystyret ikke gikk inn for Venstre og Arbeiderpartiets forslag.

Tove Frantzen

Foto: Tore Nilsen

— Jeg er blant de som er kritisk til påstanden om at vi da fortsatt har et hemmelig valg. Det handler om et grunnleggende prinsipp. Vi flytter på en grense i forhold til hvordan vi stemmer, sier gruppelederen til Sandnesposten.

Også leder i Rogaland Unge Venstre, Alexander Sjursæther, har uttalt seg kraftig mot e-valg, og mener det er uholdbart at man skal eksprimentere med demokratiet på denne måten.

Alexander Sjursæther på talerstolen under Venstres Landsstyremøte i Oslo 6. mars 2010.

Foto: Daniel Rugaas

— Regjeringen vil teste ut et system med 200.000 stemmer uten å kunne garantere mot fusk. Hvordan skal man kunne sikre at ikke en person blir tvungen til å stemme noe annet enn sin egen overbevisning? spør Sjursæther.

Han har likevel tatt innover seg at prøveordningen nå lite sannsynlig vil bli avlyst, men forutsetter at dersom det oppstår noen slags problemer eller tvil knyttet til e-valget, skal det være en selvfølge at departementet tar de fulle kostnadene med å arrangere nyvalg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**