-Stortingsflertallet svikter rusavhengige

-Regjeringen og stortingsflertallet gjør altfor lite for å hindre at rusavhengige dør, mange mens de står i behandlingskø, sier Venstre-leder Trine Skei Grande til Stavanger Aftenblad.
Tidligere denne uka stemte både Ap, Sp og SV ned et forslag fra Venstre om å innføre en 24-timers behandlingsgaranti til misbrukere som har vært gjennom avrusning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Trine Skei Grande

Foto: Ingvild Boe Hornburg

-Det er hjerteskjærende. I dag må behandlingstrengende vente i uker og måneder for å få nødvendig oppfølging etter at de har vært til avrusning. Når behandlingstilbudet endelig kommer, er den rusavhengige på kjøret igjen og uegnet til å ta imot behandlingsplassen. -Mange dør i den køen, noen av dem kunne vært reddet om samfunnet stilte opp med de nødvendige ressursene.

Bare de siste to årene har Venstre lagt fram 11 forslag til forbedringer av rusomsorgen, og i forbindelse med budsjettbehandlingene de siste fire årene har partiet plusset på med mer enn en milliard, uten å få gjennomslag.
-Det virker som om verken regjeringen eller de rød-grønne på Stortinget har noen ruspolitikk i det hele tatt. Unntaket var Bjarne Håkon Hanssen som var interessert i dette og som snakket om de rusavhengige. Nåværende statsråd er stort sett opptatt med sykehusstruktur, anklager Skei Grande.

I følge tall fra Kripos døde over 2300 mennesker av overdoser i perioden 1997 til 2007.

Helge Solum Larsen 1

Foto: Vidar Grundetjern

-Det er å sammenligne med en epidemi, sier Helge Solum Larsen, Venstre nyvalgte nestleder.
-Hadde dette vært en annen gruppe enn rusavhengige, ville aldri stortingsflertallet latt det få skje. Jeg frykter at rusomsorgen fortsatt domineres av moralisme, framfor å se på dem som rammes som behandlingstrengende.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**