Nei til gjenvinningsstasjon på Presthusområdet

Bygningsrådet behandlet i dag reguleringsplan for Ranheim, og der var det foreslått å legge en gjenvinningsstasjon på Presthusjordet.
– Beboerne i området har vært kritiske til å legge en gjenvinningsstasjon så tett opp til et boligområde, Venstre støtter dem og ser derfor ingen grunn til at dette skal utredes videre, sier kommunalråd Jon Gunnes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Jon Gunnes

Foto: Rune Kongsro

Gunnes fremmet derfor følgende forslag: “Bygningsrådet mener det ikke er aktuelt med etablering av en gjenvinningsstasjon på Presthusområdet på Ranheim. Alternativ 1 trenger derfor ingen konsekvensutredning.”

Dessverre fikk Gunnes bare fire stemmer for sitt forslag, men en merknad fra Arbeiderpartiet som går litt i samme retning, uten å være like konkret, fikk flertall:
“Bygningsrådet ser Presthusområdet som lite aktuell for lokalisering av alle virksomheter som ligger i forslaget til planprogram. Flere alternativer må utredes, spesielt i forhold til miljøstasjon. Bygningsrådet ber derfor rådmannen, i forbindelse med alternativutredningene, ta kontakt med Malvik kommune for å undersøke mulighetene for en lokalisering av miljøstasjon i Leistad-området.”

Dermed er det grunn til å være optimistisk i forhold til bruken av dette området i framtida, selv om man likevel holder muligheten åpen for en gjenvinningsstasjon.
– Jeg hadde håpet at naboer og nærområde kunne fått en klarere avklaring allerede nå for å skape en god dialog og ikke minst en forståelse for hva Presthusjordet kan brukes til. Bynære områder må kunne utnyttes til en viss grad og fortetting er bra, men det er viktig at vi tar hensyn til eksisterende beboere når vi skal planlegge for framtida, sier Gunnes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**