Skuffende svar angående flerbrukshall

I formannskapet i dag stilte Jon Gunnes spørsmål om når erverv av tomt til flerbrukshall på Utleir kan gjennomføres. – Jeg er skuffet over at administrasjonen ikke har kommet lenger i denne saken, og jeg frykter at slike forsinkelser, samt nye prioriteringer fra de rødgrønne, gjør at det tar tid å få på plass flerbrukshallen på Utleira, sier Gunnes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Hele spørsmålet fra Gunnes kan du lese her.

I rådmannens svar står blant annet følgende: “Det er, som det er orientert om tidligere, opprettet kontakt med de to berørte grunneierne på Utleir, for om mulig å komme til enighet om erverv av

Jon Gunnes

Jon Gunnes
Foto: Rune Kongsro

grunn til idrettsanlegget. Det er ikke bevilget midler til prosjektet eller til grunnervervet, men rådmannen startet forhandlingene med grunneierne fordi man likevel kan klare å forskuttere en erstatning som baserer seg på landbrukspris.”

Gunnes kommenterer svaret slik: – Jeg er nok noe skuffet. Jeg har vært i god tro på at rettsavgjørelser var nødvendig for å kunne erverve tomta. Men nå har rådmannen satt i gang med en prosess i forhold til makeskifte. Hvorfor er ikke dette prøvd tidligere? spør Gunnes.

Prioriteres ikke av de rødgrønne
Rådmannen skriver også at han “ønsker å komme tilbake til formannskapet med en orienteringssak der alle forhold i saken blir grundigere berørt. Dette gjelder både idrettspolitiske vurderinger, finansiering og mulige handlingsalternativer. En slik sak vil bli fremmet for formannskapet innen utgangen av mai 2010.”

Til dette sier Gunnes: – Det må jobbes tett med kommunen slik at vi får sikret bruk av arealet til fotballbane og at parken med flerbrukshall blir lovet. Jeg skal stå på fra min side selv om jeg ble litt nedstemt akkurat i dag. Signalet fra Arbeiderpartiet var at de vil gjennomføre bygging av flerbrukshall på Åsveien og Spongdal før Utleira. Det er alt for defensivt etter min mening, sier Gunnes, som påpeker at en flerbrukshall på Utleira har stått øverst på idrettsrådets prioriteringsliste lenge, men som altså nok en gang ser ut til å bli nedprioritert.

Hele svaret fra rådmannen kan du lese her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**