Hva vil petroleumsvirksomhet bety for lokalsamfunnene i Lofoten?

Ordførere har sitt hovedfokus rettet mot utviklingen av lokalsamfunn, næringsliv, miljø og lokalbefolkningens ve og vel. Det gjennomsyrer all tenking.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Av Arnfinn Ellingsen, ordfører Røst kommune

For min del – og jeg vil anta for samtlige ordførere i Lofoten, Vesterålen og Senja — er hovedanliggenet det samme. Det er nok det som ligger bak når samtlige ordførere i disse regionene har bedt om konsekvensanalyser allerede på nåværende tidspunkt.

Arnfinn Ellingsen

Arnfinn Ellingsen

Lofotrådet ønsker også det best mulige grunnlaget for de valg som skal gjøres vedrørende petroleumsaktivitet utenfor de nære kystlinjer. Lofotrådet har i sitt vedtak tatt med følgende passus, foreslått av undertegnede:
"Det er en klar forutsetning fra Lofotrådets side at konsekvensanalysen skal inneholde samfunnsmessige vurderinger av innvirkning av petroleumsaktivitet på lokalsamfunn, bedrifter og miljø og for befolkningen generelt."
Dette tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.
Forholdet ble også tatt opp med representanter for Miljøverndepartementet og Olje- og energidepartementet. Fra Miljøverndepartementet ble det sagt at det er et viktig spørsmål jeg reiste.

Denne typen vurderinger må gjøres før vi sier ja eller nei til oljeboring. De er av største betydning for lokalsamfunnene som berøres.
Det er ikke nok med en rent naturvitenskapelig utredning alene. Vi har nå dissekert hver mm3 i vannsøylen. Mitt forslag går ut på å utvide utredningene med ett viktig element, det samfunnsmessige.

Det beklagelige som skjer i Mexicogulfen i disse dager skulle borge for viktigheten av å vurdere også de samfunnsmessige sidene før vi tar de endelige beslutninger. Det burde gjelde både for de som er for boring og vi som er mot.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**