Rett diagnose, feil medisin?

“Redaktøren mener” i AN 5.mai omhandler Venstres p-forslag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


kilde: http://www.an.no/leder/article5102508.ece

Etter modell fra Heimdal og flere svenske byer, vil Bodø Venstre innføre gratis korttidsparkering i sentrum.

Partiet frykter konkurransevridning som følge av gratis parkering utenfor sentrum, mens avgifter på parkering i bykjernen er høye.

Forslaget kommer i forbindelse med at Bodø kommune jobber med en ny parkeringsordning. Den innebærer blant annet at 1.300 parkeringsplasser som i dag er gratis, kommer til å forsvinne om ikke lenge.

Vi deler Bodø Venstres bekymring for at Bodø skal få et «dødt» sentrum. Det kan komme til å koste næringslivet dyrt. Ikke minst for de mange som jobber i sentrum, men bor utenfor byen — og som derfor må legge veien forbi kjøpesentrene — er det naturlig å velge gratis parkering for å handle på vei hjem fra jobb.

Gratis korttidsparkering kan bøte på noe av handelslekkasjen til kjøpesentrene utenfor den tetteste bykjernen. En slik ordning vil også kunne hindre jobbparkering gjennom hele dagen, slik mange bruker gratisplassene til i dag.

Likevel synes vi forsalget fra Bodø Venstre halter noe. En sammenligning med Heimdal, som er en del av Trondheim, er bare delvis relevant. Heimdal er en «utkant» i Trondheim by, og ikke en del av tykkeste sentrum. Heimdal kan best sammenlignes med Stormyra, sett i Bodø-perspektiv.

På Heimdal er gratis parkering nettopp et virkemiddel for å dra kunder ut fra de travleste og mest trafikkerte handlegatene i Trondheim sentrum; altså slik gratis parkering fungerer på Stormyra i dag.

Vi er derfor i tvil om gratis korttidsparkering i Bodø sentrum vil fungere etter hensikten og bidra til å nå målet; som dels er motstridende: Mer trafikk til butikkene, men færre biler i sentrum, er to målsettinger som vanskelig lar seg kombinere.

Sier bystyret ja til gratis parkering sier bystyret samtidig ja til mye mer biltrafikk i sentrumsgatene. For hvorfor ta bussen når en likevel får parkere gratis for å gjøre de nødvendige ærendene?

Det er Bodø bystyre som har sagt ja til etablering av kjøpesentra utenfor bykjernen. Det samme bystyret plikter derfor også å vurdere hvilke tiltak som kan iverksettes for å hindre et «dødt» Bodø sentrum. Gratis korttidsparkering kan være ett slikt tiltak.

Tanken må i alle fall drøftes før den parkeres.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**