Venstre er 90% fornøyd med svaret fra Fylkesmannen i saken om budsjettprosessen i Lund

Lund venstre vil følge opp denne denne viktige saken, slik en kan sørge for at de videre budsjettmøtene blir åpne og i samsvar med regelverket.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Fylkesmannens brev

Fylkesmannen finner etter en helhetsvurdering at dersom en legger til grunn at dette var et møte i lovens forstand, så er det forhold som taler for at saksbehandlingen ikke har vært i tråd med loven
Dette følger helt i tråd med hva vi har hevdet.

Kenneth Gjesdal

Foto: Knut-Inge Johnsen

Videre er vi enig i at “evt. saksbehandlingsfeil anses ikke for å ha vært bestemmende for vedtaket“, det viktigste for oss er at kommunen endrer praksis.

Fylkesmannen kommer med en irettesettelse til kommunen på slutten av brevet.

En vil imidlertid vise til kommunelovens bestemmelser angående møter og saksbehandling, og minne kommunen om at de må gjøre en konkret vurdering og ta stilling til om det sakl avholdes møte, jf. kommuneloven, og i så tilfelle følge lovens bestemmelser for saksbehandling i den forbindelse

Vi er uenig i Fylkesmannens vurdering i at Heddan Gard er nærme (83,8 km fra Moi) nok til at både pressen og privatpersoner kunne dradd dit (om møte hadde vært offentliggjort, noe Fylkesmannen korrekt påpeker ikke var blitt gjort kjent)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**