Akershus Venstre 130 år

Det første lokallaget av Venstre ble stiftet på Strømmen, fire år før det landsdekkende partiet. I går ble det markert på Folkets Hus på Strømmen. Lars Peder Nordbakken benyttet anledningen til å minnes den banebrytende industrimannen og statsråd Nils Claus Ihlen fra Strømmen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Her kan du lese hele innlegget om statsråd Ihlen, tidligere arbeidsminister og utenriksminister under Gunnar Knudsens Venstre-regjeringer tidlig på forrige århundre:

Nils Claus Ihlen
1855-1925

Ingeniør, innovativ industribygger, Venstremann og statsråd

At det nettopp var på Strømmen at Akershus Venstre ble stiftet 30. april 1880 bringer meg til å dele en liten innledende historie om en spesiell person fra Strømmen som har betydd svært mye for ikke bare dette stedet — men også for Venstre og hele landet forøvrig. Noen vil nok også hevde at han har mye av æren for å lose Norge trygt gjennom den vanskelige tiden under 1. verdenskrig med følgende resultater: Han skapte internasjonal respekt for Norges uavhengighet og nøytralitet — samtidig som han for ettertiden bidro til å knytte stadig sterkere vennskapsbånd til vår nabo i vest — Storbritannia. Det er utensriksministeren i Gunnar Knutsens Venstreregjering under 1. verdenskrig jeg her snakker om: Nils Claus Ihlen.

Hans far Wincentz Ihlen etablerte i 1873 Strømmen Værksted som i starten var spesialisert på produksjon av jernbanematriell og vogner. Nils Ihlen tok etter hvert over ledelsen av bedriften etter endte ingeniørfagstudier ved den polytekniske høyskolen i Zürich. Han gjennomførte en offensiv og innovativ videreutvikling av bedriften, og bragte også internasjonal spisskompetanse på nye støpemetoder og produksjonsprosesser til Strømmen. Han, videreutviklet bedriftens kompetanse på noen få spesialnisjer i markedet — og lyktes å skape en betydelig intrnasjonalt orientert virksomhet her på Strømmen, med støping av stålprodukter til skipsbyggingsindustrien – propeller, akter- og baugpartier — som en stadig viktigere spesialitet. Ihlens bedrift var også blant de aller første i Europa til å ta i bruk den nye elektristetsbaserte metoden for støping og forming av stålprodukter som ble kjent som "elektrostålet". Denne metoden markerte også oppstarten søsterbedriften Strømmen Stål, som ble etablert i 1902. På det meste var det ansatt over 350 personer på de to Ihlen-bedriftene — og disse bedriftene har på mange måter skapt stedet Strømmen, sammen med de gamle sagbrukene langs Sagelva og for ikke å glemme Strømmen Trevarefabrikk.

Men Nils Claus Ihlen var mer enn innovativ industribygger, han var også sterkt samfunnsengasjert. Det var i Zürich han fikk øynene opp for frihetsidealene, men det var Johan Sverdrup her hjemme som motiverte han til å bli med i Venstre. I følge Kåre Fasting, som har skrevet biografien om Nils Ihlen, var det spesielt to taler av Johan Sverdrup på Lillestrøm i 1879 og i 1882 som gjorde "et uutslettelig inntrykk på Ihlen, og ble bestemmende for at han gikk aktivt inn i politikken. Og det kan man kanskje også forstå årsaken til av flere beskrivelser av Sverdrups foredrag og taler.

Den danske politiker Høgsbro, som deltok sammen med Sverdrup på et politisk møte i Hamar i 1872 ble slått av at hans opptreden som politiker var "mer fransk enn i nordisk retning". Hør bare på disse ordene fra en hyldningsartikkel fra 1869, som også omtalte Sverdrups "illfulle lysende øyne":

HØR BARE HER:
"Når hans tur kommer reiser han seg heftig, åpner munnen, og siden verken ser eller hører man annet enn hva Johan Sverdrup sier. Ordene farer fra hans tunge som lyn, ofte hvasse og bitende."

Men han hadde også et ganske stort register å spille på, som i følge historikeren Jens Arup Seip "var egnet til både å berolige de engstelige og ildne de utålmodige".

Nils Ihlen var nok noe nær motsatsen til Sverdrup — i temperament. Som politiker ble han mer enn noe annet verdsatt for sin fagkunnskap, grundighet og veloverveide synspunkter — samtidig som han gikk foran og banet veien for mange forbedringer:

Stortingets beslutning i 1908 om å bygge Dovrebanen
Viktige bidrag til å forme det konkrete innholdet i konsesjonslovene for fossefallene og hjemfallsretten
Reformene som Venstre gikk i front med for å innføre voldgifts-ordningen mellom partene i arbeidslivet (Ihlen hadde også vært arbeidsminister under Gunnar Knudsen tidligere)

Det siste er for øvrig svært interesant å merke seg. Ihlen var også som bedriftsleder kjent for å ha det beste forholdet arbeiderne. En hendelse fra 1896 ble mye omtalt. Under en uoverensstemmelse på Strømmens Værksted henvendte Ihlen seg til utvalget for De samvirkende fagforeninger for å gi det anledning til å delta i løsningen av konflikten. Dette var en sterk symbolhandling som bidro til å skape stor tillit til Ihlen blant arbeiderne — og stor irritasjon fra de politiske motstanderne i Høire og blant sosialistene. Ikke bare det. Ihlen var en gründer og bedriftsledertype som anstrengte seg langt for å holde oppe sysselsettingen i egen bedrift — også i de vanskeligste årene. En gang rett før juletider like før århundreskiftet gikk arbeiderne i fakkeltog opp til Braate gård hvor han bodde og overrakte ham en gave med følgende innskrift: "Fra samtlige arbeidere ved Strømmens værksted."

Konsesjonslovene var et hett tema i valgkampen i 1912, og Ihlen besatt en fagkunnskap og dyktighet på dette feltet som gikk uttapå de fleste. I valgkampen in 1912 falt statsminister Bratlie fra Høire for den risikable fristelse å rette uaskelige personangrep på Ihlen, i håp om å skremme velgerne på Romerike bort fra å stemme på han og Venstre. Det referes her ofte til et valgkampmøte på Jessheim. Tre uker etter Bratlies forsøk på å rive ned Ihlens tillit blant velgerne var det Ihlens tur til å møte det samme publikum på samme sted.

Ihlen holdt et foredrag som må ha gjort et betydelig inntrykk på mange. Ihlen skal blant annet ha sagt følgende som svar på de personlige angrepene han hadde vært utsatt for:

"Jeg bryr meg i alminnelighet ikke synderlig om personlige, politiske angrep — vi venstremenn blir jo vant til slikt. Men når landets statsminister finner for godt å opptre på den lettvinte måte, fortjener han å få et svar. Og, jeg må si at jeg sjelden har sett så megen uetterrettelighet samlet på ett brett."

I følge Dagbladets referat het det også at Ihlens saklige og rolig fremførte foredrag rommet en mengde utmerkede opplysninger og pointerte uttalelser som stod høyt over det spinn av uetterrettelighet som herr Bratlie presterte på det samme sted for tre uker siden. Og videre: "Hver gang statsråd Ihlen kom inn på statsministerens uttalelser gikk det et bredt smil over forsamlingen og kraftige bifall og bravorop fulgte hans overbevisende redegjørelse for hvor lite reelt herr Bratlies foredrag i virkeligheten var."

Venstre gjorde et brakvalg i 1912, og det var startskuddet for Gunnar Knudsens regjering med Nils Claus Ihlen som utenriksminister.

Venstre hadde også stor fremgang i Mellom Romerike krets, sammenlignet med 1909 valget — 70 % av stemmene! Men, det var den gang dessverre ikke nok til å rive Akershus ut av "reaksjonens armer" som Ihlen uttrykte det.

Lars Peder Nordbakken

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**