En trygg by – men med utfordringer

– Vi må lære oss å snakke om det som truer folks trygghet på en skikkelig måte, sa Odd Einar Dørum under Sagene Venstres møte om trygg by.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Det ble et spennende møte hvor vi fikk et innblikk i hvordan kriminalitet i byen oppleves, og hvordan det kan bekjempes og forebygges. Camilla Wiik, som bor på Torshov, fortalte om en del skremmende episoder i nærmiljøet den siste tiden, med både tyveri, innbrudd, drap og narkotikahendelser. Hun fortalte imidlertid også at hun for det meste føler seg trygg, og er svært glad i stedet hun bor. Dette var gjenklangen også blant de andre som tok ordet under møtet. I det store og det hele er Oslo en trygg og god by å bo og ferdes i, men det finnes enkelte unntak og de skal vi ta tak i på en seriøs og ordentlig måte uten å være unnvikende.

Både Morten Fosse fra Politiet og Dørum understreket at politiet bare er en del av en større helhet. Helsevesenet, barnevernet, psykiatrien og kommunen og bydelene må gjøre sine oppgaver. Men også enkeltpersoner og frivillige organisasjoner kan gjøre en forskjell. Det handler om å “samle alle gode krefter”, og sørge for at koordineringsmekanismene som for eksempel SALTO fungerer best mulig. Dessuten er det vesentlig at man tar tak i problemer så tidlig som mulig. Fosse understreket også at Politiet er helt avhengig av meldinger fra publikum for å kunne dirigere sin innsats dit det trengs mest. Guro Svenkerud Fresvik som sitter i Bydelsutvalget i Sagene, la vekt på at statusen bør heves for de som jobber i førstelinje, enten det er politi, barnevern eller andre.

Vi vil følge opp møtet med et skrivemøte for alle interesserte, enten de var tilstede eller ikke. Invitasjon vil legges ut så snart sted og dato er klart!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**