Landsmøte i Sarpsborg varsler en ny tid for Venstre med Trine Skei Grande som nyvalgt leder

Delegasjonen fra Akershus var denne gang den nest største i landet og ledet av Lars Peder Nordbakken. Lars Peder ble også valgt inn som fast møtende 1. vara til sentralstyret, og møter som fast medlem av Venstres landsstyre som leder av Akershus Venstre. Talen til Lars Peder på landsmøtet kan du lese ved å klikke deg videre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Dette er et byggeprosjekt

– og vi er her for å bygge noe verdifullt for fremtiden

Vi har alltid vært best når vi har gått foran og banet veien for vesentlige, fremtidsrettede forbedringer i samfunnet. Vi heter Venstre, og derfor har ikke noe valg: VI MÅ GÅ FORAN. (Vi kan ikke bli et kommentatorparti på sidelinjen — det har heller ingen velgere brukt for).

Vi har levd opp til det beste i oss når vi har vært tydelige på en overordnet linje i vår politikk — en linje som snakker direkte til det enkelte menneske: Den linjen handler om å myndiggjøre borgerne og styrke folks muligheter til å forme sin egen fremtid, både som enkeltmennesker og som deltakere i et demokratisk fellesskap.
– Å lykkes med dette har også et annet navn: liberale fremganger.

Og, dette er ikke uvesentlig — spesielt når det gjelder å mestre fremtiden. Det nemlig ikke systemer som skaper fremtiden. Det er ikke systemer som skaper verdier og bedre samfunn (heller ikke "kunnskapssystemer" eller "innovasjonssystemer")

Det er enkeltmennesker med muligheter, evner, kunnskaper, og ikke minst vilje til å skape noe nytt og bedre som faktisk skaper verdier, som driver samfunnet fremover, i møte med fremtidens utfordringer. (Konservatisme i denne sammenheng er nærmest å betrakte som en form for likegyldighet eller dovenskap)

Den drivkraften jeg her snakker om er dessuten både menneskelig, mangfoldig og desentral — den skiller overhodet ikke mellom by og land — og denne drivkraften fortjener etter min mening et part som både evner og vil gå foran med et bredt liberalt samfunnsengasjement.

La oss sammen bevise at det partiet heter Venstre!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**