Høyre fjerner fedrenes frihet

Høyre svekker fedrenes mulighet til å ta pappapermisjon. Venstre styrker begge foreldres mulighet og frihet til å ta del i sine barns oppvekst.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Joakim Sveli

Foto: Sveli

Venstre mener likestillingen blir satt tilbake til 80-tallet, når Høyre bruker sine utdaterte argumenter hvor frihet blir satt opp mot likestilling. Venstre mener problemet ikke er pappapermisjonen, men manglende fleksibilitet i ordningen med foreldrepermisjon.
– Tage Pettersen har ikke skjønt at likestillingspolitikk er frihetspolitikk. Dette er gammelmodig konservatisme som jeg som liberal er overrasket over at Høyre kommer slepende med i 2010, sier Joakim Sveli, Venstres lokallagsleder i Moss

Venstre vil innføre en tidskontoordning på 15 måneder per barn, som foreldrene selv disponerer fram til barnet er 12 år. Av dette må begge foreldre ta ut minimum 3 av de 15 månedene hver. "Vårt forslag vil styrke muligheten til å kunne ta ut foreldrepermisjon tilpasset foreldrenes og barnas behov og styrker familiens valgfrihet"

Venstre ønsker en familiepolitikk som tar utgangspunkt i at den enkelte familie skal ha stor frihet til å finne løsninger som passer dem best. Denne friheten må balanseres mot arbeid for likestilling og barnets beste.

Saken omtalt på VG-nett.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**