Ja til 2011 når som helst!

Hordaland Venstre ønsker å styrke det lokale folkestyret ved å la kommunene og fylkeskommunene selv bestemme valgdato med unntak av høsten det er stortingsvalg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Venstre vil videre la kommunene selv få bestemme valgperioden innenfor en tidsramme på 2-5 år. — Demokrati skal bygges nedenfra, ikke styres fra toppen, og jeg har full tiltro til at lokaldemokratiet selv vet best når det skal arrangeres valg i kommunen sin, sier leder i Hordaland Venstre Synnøve Handeland

Dette vil de gjøre for å motvirke trenden der nasjonale saker, politikere og medier preger lokale valgkamper. Handeland mener det er et stort problem at mange velgere ikke får klarhet i hvor skillelinjene går i den kommunale og fylkeskommunale politikken, og at nasjonale politikere i stor grad får definere sakene i det som skal være lokale forhold.

-Velgerne bør få stemme ut i fra hvilke lokale saker som er viktige i kommunene og hvilke lokale kandidater som stiller til valg. Det er nok dessverre sånn at mange ordførere blir valg fordi rikspolitikere gjorde en god tv-debatt, sier Handeland

Handeland mener videre at slike differensierte valgdatoer også vil være en fordel for partifloraen.
-For parti uten representasjon på Stortinget kan det være vanskelig å nå frem med budskapet så lenge lokalvalgkampen er dominert av nasjonale politikere, sier hun

Kontaktperson
Synnøve Handeland, leder Hordaland Venstre
Tlf: 40404973

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**