Til innhold
Bilde med Guri Melby med teksten "Stem Venstre."

Tek Kvinnherad framover

Kvinnherad Venstre

Vår politikk sameinar personleg fridom med ansvar for fellesskapet og kvarandre.

Vårt mål er å lage ein samfunnsaktiv kommune, der innbyggarane får oppleva at dei er aktive deltakarar i utforminga av kommunen. Kvinnherad skal vere ein kommune ein ynskjer å vekse opp i. Ein stad der ein kan skape seg eit liv og leve trygt og godt heile livet.

Viktige saker for Kvinnherad Venstre

 • Ein god skule

  Ein god skule og trygg oppvekst i Kvinnherad er viktig for Venstre. Les meir her.

 • Samferdsle

  Kvinnherad er ein langstrakt kommune som treng trygge skulevegar, gode kollektivtilbod og sikre inn- og utfartsårer. Les meir her.

 • Helse

  Kvinnherad skal ha gode helsetenester frå ein er unnfanga i mors liv og resten av livet. Les kva Venstre meinar her.

 • Klima og miljø

  Kvinnherad kommune må gå føre med eit godt eksempel vedrørande klima og miljø. Venstre vil at kommunen skal ha ei langsiktig planlegging for å ta del i det grøne skiftet. Les meir her.