Eiendomsskatten dramatisk for aleneboende

Innbyggerne i Stange mottar i disse dager regningen på eiendomsskatten. En fordobling av eiendomsskatten fra 2009 til 2010 er dramatisk, spesielt for de som bor alene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Stange kommune innførte eiendomsskatt i 2005 for deler av kommunen og utvidet dette til å gjelde alle eiendommer i hele kommunen i 2007.

– Eiendomsskatten var den mest kontroversielle saken under valgkampen i Stange i 2007, sier Stange Venstres leder Ann-Christin Kippersund Willumsen. Eiendomsskatten er usosial, den straffer de som eier eget hus. Sammen har Arbeiderpartiet, SV, Pensjonistpartiet, og nå også Senterpartiet, Bygdelista og KrF, stemt for et kommunebudsjett for 2010 der de dobler eiendomsskatten på ett år.

– Arbeiderpartiet og SV har ingen human politikk for enslige forsørgere og aleneboende på dette området. Venstre er sterkt imot usosiale skatter, sier Willumsen, og Stange Venstre vil ha utredet rabattordninger for de med bare én inntekt i husholdningen.

Klikk her for å komme til forsiden

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**