En sosialliberal løsning inkluderer private tjenester

Ragnhild Helseth, medlem av fylkesstyret i Møre og Romsdal Venstre, har skrevet et innlegg i Tidens Krav vedrørende private tjenester i velferdstjenestene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Samhandlingsreformen gir oss utfordringer som krever at vi tenker offensivt.

En betydelig økning i antall eldre i befolkningen vil i fremtiden gjøre at vi står overfor en formidabel utfordring med å greie å etablere et tilfredsstillende kvalitetsnivå på velferdstjenestene i kommunene.

Her trenger vi en sosialliberal løsning. Det må skje en styrking av muligheten for private velferdstjenester. En øking av kapasiteten totalt ved supplement fra private løsninger, er nødvendig for å gjøre tilbudet så godt som mulig for dem som trenger det mest.

Venstres politikk er at velferdssamfunnets tjenester i all hovedsak skal være offentlig finansiert og et offentlig ansvar, men at de på mange områder kan leveres av andre.

Det er mange mennesker som trenger støtte. De finnes i ulike livssituasjoner og i alle aldersgrupper. Oppgaven vår er å legge til rette for ordninger som treffer dagens og fremtidens behov. En stor utfordring er det å sikre funksjonshemmede barn og unge gode tilbud både innenfor praktisk bistand og skole. Samtidig er behovet for bistand til den eldre befolkningen stort.

Gruppen hjelpetrengende eldre varierer i alder og funksjonsnivå. I dag er det mange yngre eldre som kan, og som ønsker, å kjøpe velferdstjenester privat. Vi må utvide muligheten for at også andre enn det offentlige leverer tjenester.

Dette er en nødvendig sosialliberal løsning på en av de mange utfordringene vi står overfor ved realisering av Samhandlingsreformen.

Ragnhild Helseth
delegat Møre og Romsdal
Venstres landsmøte 2010

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**