Valg 2011: Hvem bør representere Haugesund Venstre?

Kom med forslag til kandidater!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Nominasjonskomiteen, under ledelse av Marit Wikstrøm, har nå startet sitt arbeid med å finne frem til Haugesund Venstres kandidater ved bystyrevalget i 2011.

Vi ønsker å ha en åpen og inkluderende prosess og oppfordrer derfor alle til å komme med forslag til kandidater.

Hvem mener du bør stå på Haugesund Venstre sin liste ved lokalvalget?

Send ditt forslag innen 1. juni 2010 på e-post til:

[email protected]

Du kan gjerne foreslå deg selv.

Vi ønsker nå først og fremst forslag på navn, rekkefølgen tas det stilling til senere.

Valglisten skal inneholde mange navn, slik at både forslag til toppkandidater og kandidater lenger nede på listen er ønskelig.

Vi oppfordrer deg til å tenke nytt og utradisjonelt og være kreativ når du foreslår kandidater.

Kandidatene må ikke nødvendigvis være medlem i Venstre eller aktive i partiet per i dag, men må stå inne for partiet sitt prinsipprogram og i hovedsak være enig i partiet sin politikk.

Kandidatene må være bosatt i Haugesund på valgdagen og være fylt 18 år i løpet av 2011.

Alle forslagene som kommer inn blir tatt med i den videre prosessen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**