Nominasjonsarbeidet starter

Neste år er det kommunevalg, Sandnes Venstre har nå igangsatt arbeidet med å finne kandidater til Venstres liste.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


I dag, onsdag, vil nominasjonskomiteen ha sitt første møte i prosessen mot valglisten til kommunevalget i Sandnes 2011.

Videre informasjon om hvordan arbeidet skal foregå vil komme i en ny sak de neste dagene, når nemda har konstituert seg og startet sitt selvstendige arbeid. Da vil det også bli anledning til å komme med innspill til kandidater til nemdas medlemmer.

Medlemmene av komiteen er som følger: Svein Økland, Jorunn Danielsen Tunheim, Torstein Hagen; vara: Tove Rasmussen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**