Datalagring: -skuffende av Høyre

Venstres Svein Abrahamsen kommenterer Høyres landsmøte sitt vedtak om datalagringsdirektivet i et debattinnlegg i Haugesunds Avis den 12. mai.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Les hele innlegget her:

Datalagringsdirektivet: skuffende av Høyre

Høyre gikk til valg på å stille seg kritisk til innføringen av nye lover som øker omfanget av overvåkning i samfunnet. Til tross for dette avviste Høyres landsmøte i helgen å si nei til å innføre EUs datalagringsdirektiv i Norge. Det er skuffende at Høyre ikke heller brukte denne muligheten til å sette en stopper for Arbeiderpartiets overvåkingsiver.

Høyre vil nå ha et kompromiss med Arbeiderpartiet om hvordan datalagringsdirektivet skal innføres i Norge. Høyre vil nok klare å presse gjennom noe bedre løsninger enn om Arbeiderpartiet fikk bestemme alene, for eksempel kortere lagringstider. Høyre burde imidlertid heller ha sagt nei til å innføre direktivet, da det uansett vil innebære en massiv overvåking av hele befolkningen.

Venstre vil fortsatt arbeide mot at datalagringsdirektivet blir innført i Norge, og om nødvendig bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen. Denne har aldri blitt brukt før, men vi har heller aldri stått overfor et direktiv som representerer en så stor trussel mot grunnleggende demokratiske verdier som det datalagringsdirektivet gjør.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**