Nawaz Khan

Nawaz Khan er leder i Alna Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Nawaz Khan er leder i Alna Venstre.

Foto: Privat

Nawaz Khan er 28 år og bosatt på Lindeberg i Alna bydel. Han er oppvokst på Bøler.

Han er utdannet butikksjef med fagkombinasjonen bedriftsetablering, salg og service, markedsføring og kundebehandling. Han har også utdannelse som pedagogisk leder innenfor barnevern.

Nawaz er opptatt av miljø, skole og sosialt ansvar.

Miljø:
Bedre kollektivtilbud med flere avganger
Vern av parker og grøntarealer

Skole:
Alle elever må sikres tilpasset opplæring
Satsing på norskopplæring for minoritetsspråklige

Sosialt ansvar:
Fjerne køene i barne- og ungdomspsyikiatrien
Styrke samarbeidet mellom barnevernet, politiet og skolene

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**