Kontaktinformasjon for Alna Venstre

Alna Venstres styre 2019

Marte Thorstein, bydelslagsleder, tel. 99023098

Are Vidar Boye Hansen, nestleder
Christian Grønlie Herzog, styremedlem
Kristin Heger, styremedlem
Mats B. Kirknes, styremedlem
Susanne Walle, varamedlem
Rolf J. Knudsen, varamedlem
Mona Helene Grønlie Herzog, varamedlem

Roller i Venstre:

Vararepresentant Oslo Bystyre 2015-2019:

Vara til bystyret:

Christian Grønlie Herzog, 5. vara, Oslo Venstre

Kandidater til Oslo Bystyre 2019-2023 for Venstre:

7. Christian Grønlie Herzog
43. Nawaz Khan

Stortingskandidat for Oslo Venstre 2017-2021:

18. Mona Helene Grønlie Herzog

Oslo Venstres årsmøte 2019:

 1. Christian Grønlie Herzog
 2. Marte Thorstein
 3. Are Vidar Boye Hansen
 4. Navaz Khan
 5. Kristin Heger
 6. Ane Willumsen
 7. Kjartan Eide

Varaer:

 1. Oliver Häfner
 2. Astrid Glende Veivåg
 3. Jon Langmoen
 4. Espen Bunes-Gustavsen
 5. Mona Grønlie Herzog
 6. Mats B. Kirknes
 7. Elisabeth Hage

Styret har fullmakt til å supplere ved behov.

Oslo Venstres Hovedstyre 2019:

Marte Thorstein, bydelslagsleder
Are Vidar Boye Hansen, vara for bydelslagsleder

Oslo Venstres Valgkomite 2018-2020:

Mona Helene Grønlie Herzog, medlem i valgkomiteen

Utsending til Venstres landsmøte 2019:

Marte Thorstein, valgt på Oslo Venstres årsmøte 2019