Til innhold
Topp tre kandidater i Alna VEnstre 2019
Are Vidar Boye Hansen, Marte Thorstein og Christian Herzog i Alna Venstre, Foto: Baard Salvesen / Oslo Venstre
På lag med framtida.

Alna Venstre

Alna Venstre inviterer alle som bor i bydel Alna til et aktivt arbeid for

 • En grønn bydel
 • Bedre kollektivtrafikk
 • Et trygt og godt oppvekstmiljø
 • Arbeid mot barnefattigdom
 • En god eldreomsorg med fritt brukervalg Mangfold i kulturlivet
 • God kontakt med næringslivet
 • Trygghet og trivsel

Viktig for Alna Venstre:

 • En grønn og fremtidsrettet bydel

  Alna skal være en grønn forbildebydel. Vi skal tenke klima og miljø i all byutvikling og bruke våre areal slik at det spirer og gror i dalen. Vi skal gjøre det lett for alle innbyggere å kunne ta miljøvennlige valg.

 • Samferdsel i Groruddalen

  E6 og all tungtrafikken som i første rekke skal til og fra Alnabruterminalener, er en belastning forbydelen. Alle tiltak fremover må handle om å dempe effektene av dette og gradvis få mer av trafikken over på kollektive transportmidler. Vi vil ha nullvisjon for vekst i tungtrafikken.

 • Trivsel og trygghet. Et godt lokalmiljø

  En av de viktigste oppgavene i et samfunn, er å sikre alle barn et godt oppvekstmiljø

 • En god bydel å bli gammel i

  Eldreomsorgen skal være styrt av den enkeltes behov og ikke ut fra et fastlagt system. For å løse denne oppgaven trengs det både kommunale og private tjenester. I Alna skal det være stor valgfrihet.

 • En levende kulturbydel

  Alna har et særdeles aktivt kulturliv med store festivaler og mange lokale arrangementer. Bydelens bidrag må i tillegg til økonomiske tilskudd, være å etablere infrastruktur i form av scener og øvingslokaler.

 • Et allsidig og fremtidsrettet næringsliv

  Vi har mange og viktige arbeidsplasser i Alna. Et godt og variert næringsliv trenger forutsigbare arbeidsvilkår. I Alna vil vi spesielt stimulere til etablering av grønne arbeidsplasser.

 • Du er sjefen – Et levende folkestyre

  Et levende folkestyre er avhengig av at borgerne har mulighet til å påvirke den politiske prosessen hele tiden, ikke bare ved valgene. Venstre vil gi ny tillit til det politiske systemet ved å sørge for at beslutningene fattes på lavest mulig nivå. Beslutninger som angår din velferd, trygghet og ditt bomiljø skal bli tatt der du har medinnflytelse.

 • Alna Venstres politiske program 2019-2023

  Les mer om vår politikk på vår programside

Nyhetssaker

Flere nyheter

Våre folk