REPRESENTANTSKAPSMØTE I MØRE OG ROMSDAL VENSTRE

Det blir representantskapmøte på Alexandra Hotel, Molde. Laurdag 29 mai 2010 kl 10.00-1300. Møtet finn sted i samband med samlinga i lokalpolitisk nettverk som tek til same dag og sted kl 1400 (lunsj frå kl 1300). Hovudtema for samlinga er samhandlingreforma og nestleiar i Venstre, Helge Solum Larsen, vil innleie til debatt. Påmeldingsfrist er fredag 21. mai.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


PROGRAM
Kl 0930 — kl 1000 Registrering

kl 1000 — kl 1020 Konstituering og velkomst
v/fylkesleiar Jens Johan Hyvik

kl 1020 — kl 1030 Nominasjonskomiteen orienterar
v/ leier av nominasjonsnemnda Frits Inge Godø

kl 1030 — kl 1035 Val av programkomité, fylkestingsvalet

kl 1035 — kl 1050 Politiske uttaler

Kl 1150 — kl 1105 Pause m kaffi/frukt

Kl 1105 — kl 1130 Innleiing til debatt om samhandlingsreforma
v/ nestleiar i Venstre Helge Solum Larsen

Kl 1130 — kl 1300 Debatt

Kl 1300 Avslutting
v/ Jens Johan Hyvik

Kl 1305 Lunsj (inkludert i dagpakke)

Samlinga er gratis/inkludert for dei som er med på lokalpolitisk nettverk. Dei som ikkje er med på dette må betale for ein dagpakke (395 kr, inkluderer lunsj).

På grunn av stram tidsplan på representantskapsmøtet må forslag til politiske uttaler vere styret v Jens Johan Hyvik ([email protected]) i hende seinast torsdag 27 mai. Fylkesstyret har møte fredag 28. mai og vil fungere som redaksjonsnemnd.

Bruk helst vedlagte påmeldingsskjema.

Innkalling i word format.

Påmelding sendes: Ragnhild Helseth [email protected]
Eller SMS til 95804889

Påmeldingsfrist: 21.05.2010

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**