Valg 2011: nominasjonsprosess

Nominasjonskomiteen har nå fastsatt en fremdriftsplan for nominasjonen ved lokalvalget i 2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


innen 1. juni 2010: Medlemmer inviteres til å komme med forslag til listekandidater. Valgte representanter kontaktes for avklaring av om de ønsker gjenvalg

2. juni 2010: Møte i nominasjonskomiteen

Innen 15. august 2010: Komiteen sender ut en alfabetisk liste over foreslåtte kandidater som de ber medlemmene rangere og returnere innen 15. september 2010

4. oktober 2010: Nominasjonskomiteen inviterer til åpent medlemsmøte hvor alle foreslåtte toppkandidater kan presentere seg og svare på spørsmål.

20. oktober 2010: Nominasjonskomiteens innstilling gjøres kjent

22. november 2010: Nominasjonsmøte. Innkalling skjer en måned før møtet.

Innen 31. mars 2011: Lokallagstyret har ansvar for at listen blir innlevert til kommunen sitt valgstyre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**