Vingle med Venstre

Deler du vår visjon og vil du mingle med oss er det bare å komme. Våre møter er alltid åpne, neste gang er 18.mai kl 19.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Politikk er å foreta prioriteringer og valg av løsninger blant knappe ressurser utfra ideologisk forankring. "Ja takk begge deler" er økonomisk uansvarlig politikk og det kun er fløypartiene i norsk partiflora som tror statens beholdninger og skatteinntekter er Sareptas krukke. Vi andre forholder oss til det faktum at vi må prioritere. Venstre utformer den praktiske politikken og foretar prioriteringer basert på kunnskap og dialog over et liberalt grunnsyn. Liberal er synonymt med frisinnet, fordomsfri, tolerant og åpen. Venstre sitter ikke fast i utopiske dogmer og prinsipper. Vi lever i en virkelig verden. Når samfunnet utvikler seg og ny kunnskap og viten blir kjent vil Venstres meninger også endre seg. "Har man to venstre folk samlet har man gjerne tre meninger" er en velkjent spøk om Venstre. For å sitere et russisk ordspråk: I enhver spøk er det litt spøk, men mest sannhet. Det er sant at Venstre sjeldent er låst til en løsning og det er rom for mange meninger innen våre vegger. Hvis det å endre en mening basert på ny kunnskap og dialog er å vingle, – ja så er vi stolt over å være vingle Venstre! Det motsatte ville jo være å stagnere i prinsipper og gammel viten.

Liberal er synonymt med frisinnet, fordomsfri, tolerant og åpen. Alle disse fire ordene hører til de fineste vi har i det norske språket. Favorittord vi burde bruke så ofte som mulig. For tenk et øyeblikk på ordene som beskriver det motsatte: Trangsynt, fordomsfull, intolerant og stengt. Jeg er stolt over å være liberal, og det er plass til flere i det liberale rom. Venstre prioriterer MILJØ, SOSIALT ANSVAR, SKOLE OG SMÅBEDRIFTER.

Styret i Bodø Venstre 2010

Styret i Bodø Venstre 2010
Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde, Pressefoto

Bodø Venstre ble stiftet 17.mai 1884. I 126 år har vi bidratt til å utvikle god politikk. Venstres visjon er et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin egen vei til det gode liv, og der vi tar ansvar for hverandre og miljøet. Deler du vår visjon og vil du mingle med oss er det bare å komme. Våre møter er alltid åpne, neste gang er 18.mai kl 19. Da er vi samlet til politisk diskusjon. Mer info på bodo.www.venstre.no!

Bodø Venstre v/ gruppeleder Terje Cruickshank.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**