Avviser å åpne kollektivfeltene

Venstres Helge Solum Larsen avviser å åpne kollektivfeltene til såkalt sambruksfelt. -Erfaringene fra Trondheim og Bergen viser at dette skader framkommeligheten for bussene. -Vi trenger bedre framkommelighet for bussene, ikke dårligere, sier Solum Larsen til Rogalands Avis.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

misjonsveien buss trafikk

Foto: SL

Det var i lørdagens Rogalands Avis at fylkesvaraordfører Ellen Solheim (KrF) uttrykte sterk misnøye mot administrasjonen i fylkeskommunen som langt på vei ber politikerne droppe vedtaket om å innføre såkalt kompiskjøring på veiene i fylket. Administrasjonen viser i saksutredningen til en rekke betenkeligheter med å la biler med minst tre personer få bruke kollektivfeltet, og ikke minst pekes det på at Trondheim har forsøkt en slik ordning i fullskala, men i etterkant droppet ordningen.

— Jeg vil gjøre det helt klart at det ikke kommer til å «bli en formalitet», slik Ellen Solheim tror, å få godkjent kollektivfeltene til kompiskjøring. Jeg vil arbeide hardt for at Stavanger kommune som skiltmyndighet ikke godkjenner denne ideen fra KrF, Frp og Høyre i fylket, sier nestleder Helge Solum Larsen (V) i kommunalstyret for byutvikling.

Helge Solum Larsen

Foto: Frode Kleppe

— Vi trenger bedre framkommelighet for kollektivtransporten, ikke dårligere! Erfaringen fra forsøket med kompiskjøring i Trondheim viste at bussen tapte konkurransekraft mens dette ble forsøkt der. Også politiet i Trondheim sa klart ifra om at ordningen var umulig å kontrollere, sier Venstre-politikeren, og fortsetter:

— Det er enten Stavanger kommune eller Statens vegvesen som har skiltmyndighet. Jeg registrer med glede at Vegvesenet allerede har gjort det klart at en slik ordning er uaktuell der de har denne myndigheten.

Les mer i Rogalands Avis her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**