Fylkestinget oppnevner innvandrerråd

For første gang skal fylkestinget i Nord-Trøndelag oppnevne et innvandrerråd. Venstres fylkesråd for inkludering, Annikken Kjær Haraldsen, sørger for at Nord-Trøndelag blir den andre fylkeskommunen i landet som oppnevner et innvandrerråd.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Annikken Kjær Haraldsen

Foto: Fotograf Hattrem

I utformingen av den politiske plattformen for samarbeidet i Fylkestinget 2007 — 2011 fikk inkludering som tema en synlig plass — og et eget kapittel; "Et inkluderende Nord-Trøndelag", sier Haraldsen. Her går det fram at "Nord-Trøndelag skal være et inkluderende fylke med plass for alle, uavhengig av alder, kjønn, hudfarge, religion eller seksuell legning. "Toleranse Nord-Trøndelag" er ei viktig satsing."

Les hele saken her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**