Støtter syklistene

Syklistenes landsforening slakter Aps miljøprofil, etter at de nå har bestemt seg for å gå imot en rekke tiltak for å begrense bilbruken i Midtbyen, og ikke tilrettelegge bedre for myke trafikanter. De får støtte av Venstres kommunalråd: — Opplevelsen av hurtigere avvikling av kollektivtrafikken, bedre forhold for syklistene og en triveligere handlearena for de gående er meget viktig, sier Jon Gunnes til Byavisa.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Jon Gunnes

Jon Gunnes
Foto: Rune Kongsro

Et viktig tiltak for å bedre forholdene for syklistene i Midtbyen, er å få sykkelfelt i begge retninger i Kjøpmannsgata. Dette ville gitt et mer helhetlig sykkelnett gjennom sentrum, det ville redusert trafikkfaren for både fotgjengere, syklister og bilister, og det ville ikke minst bidratt til at flere ville valgt andre framkomstmidler i byen. – Det er viktig at slike relativt enkle og rimelige tiltak nå ikke blir skjøvet ut i tid, men at det blir gjennomført så snart som mulig slik at vi får best mulig effekt av Nordre Avlastningsvei når den kommer, sier Gunnes.

Hele saken kan du lese i Byavisa.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**