-Staten lar Statoil handle uetisk

-Staten lar Statoil handle uetisk fordi Staten selv tjener på handlingen. Igjen er det vist at Norge ikke er noen miljønasjon. Venstres Thor Bjarne Bore blogger kritisk om Norges oljesand-eventyr. Den Ap-dominerte regjeringen støtter oljesand-utvinningen, mens SV dobbeltkommuniserer motstand. Venstre stemte i Stortinget for å avvikle oljesand-engasjementet. Forslaget ble nedstemt av regjeringspartiene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Thor Bjarne Bore

Foto: Venstres bystyregruppe i Stavanger

-Olje- og energidepartementet mener at det her utelukkende dreier seg om en “rent forretningsmessige beslutning”, skriver Bore. -Men det er ikke mye “rent” over en operasjon der CO2-utslippet pr. fat er nesten ti ganger så høyt som på norsk sokkel.

"Olje- og energidepartementet vil ikke la Statoil opptre på en uetisk måte", sa statssekretær Robin Kåss etter generalforsamlingen. På et spørsmål fra Vårt Land om han mener at utvinning av olje fra tjæresand ikke er etisk og miljømessig problematisk, svarer Kåss: "Vi tar ikke stilling til hvilke olje-og gassprosjekter Statoil skal engasjere seg i".

Bore konstaterer at Staten lar Statoil handle uetisk fordi Staten selv tjener på handlingen.

Les mer her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**