– Vi må ikke spare oss til fant

– Elever som ikke får velge sin egen vei, kan enten komme til å bruke lenger tid eller aldri fullføre utdanningen sin, skriver Per Magnus Finnanger Sandsmark (V) i en kronikk i dagens Halden Arbeiderblad der han forsvarer å beholde formgivningsfag ved Halden videregående skole.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Kulturskolen i Målselv Mowgli

Foto: Roar Sollied

Nok en gang foreslår fylkeskommunen å kutte i tilbudet i videregående skole på Risum. Dette går Venstre selvsagt i mot. Begravelsen av Risum som ble arrangert i russetoget 17. mai bør bli en påminnelse til skoleledelse og fylkespolitikerne, ikke en spådom om fremtiden.

Den store utfordringen i videregående skole er ikke at elever velger tilbud som de trives på, såkalte dyre tilbud, som naturbruk, musikk, dans og drama, formgivning eller medier og kommunikasjon. Den store utfordringen er at stadig flere elever faller ut av videregående skole, og ikke får fullført utdanning. Dette kan senere føre til at de aldri kommer inn i arbeidsmarkedet. Løsningen er tettere oppfølging av hver elev og flere utdanningstilbud nær der elevene bor, ikke færre lærere og tvangsflytting av elever til teoretiske fag.

Skolestrukturen i videregående skole i Østfold er under revidering. For Venstre er langsiktighet viktig. Derfor vil vi prioritere å la elevene få ta den utdanningen de ønsker å ta framfor å tvinge dem inn på utdanningsløp, som er billigere for det offentlige her og nå. Elever som ikke får velge sin egen vei, kan enten komme til å bruke lenger tid eller aldri fullføre utdanningen sin. Dette er vesentlig dyrere enn å gi ungdommene den utdanningen de ønsker seg. Å tvinge elever inn på billige løp er å spare seg til fant.

Venstre er bekymret for at flertallet av partiene i fylkestinget er mer opptatt av kortsiktig økonomi enn langsiktig tenkning til det beste for elevene og samfunnet. Det at fylkestinget, mot Venstres stemme, la ned formgivning på Mysen og dans i Halden, er et tegn på at de ikke ser lenger enn til bunnlinja i budsjettet når de skal gjøre opp regnskap for hva de har gjort for elevene i videregående skole. Nedleggingen av disse tilbudene er ikke bare en svekking av elevenes mulighet til å velge praktiske og estetiske fag nær der de bor. Det er også et brudd på langsiktigheten og forutsigbarheten, som trengs i skoletilbudet, for god undervisning og for at elevene skal føle en tilhørighet til faget og skolen.

Venstre vil opprettholde formgivning i Halden og Moss, samt gjenopprette formgivning på Mysen og dans i Halden, for å vise at også praktiske og kunstneriske elever skal ha muligheten til å gjennomføre videregående på sin måte.

Per Magnus Finnanger Sandsmark
Tidligere elevrådsleder ved Halden videregående skole, nå fylkesleder i Østfold Unge Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**