Åpent møte om skole og utdanning

Sarpsborg Venstre arrangerer åpent møte onsdag 26. mai med skole og utdanning som tema. Som innleder har vi vært så heldige å få med oss leder av Venstre, Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Trine Skei Grande

Foto: Daniel Rugaas

Temamøtet er et ledd i Sarpsborg og Østfold Venstres arbeid med program til kommune- og fylkestingsvalget i 2011, og vi ønsker en debatt for å fokusere på hva som må gjøres for å skape en bedre skole i årene som kommer.

Alle rektorene i Sarpsborg kommune har fått invitasjon, samt elevorganisasjonen, Utdanningsforbundet og skolesjefen i Sarpsborg. Vi håper og tror at dette vil bli et konstruktivt og opplysende møte, der man kan lære litt om Venstres skolepolitikk og få mulighet til å stille Trine Skei Grande spørsmål.

Sted: Sarpsborg Rådhus
Tid: onsdag 26. mai, kl 1800

Vel Møtt!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**