Hvorfor følger ikke administrasjonen opp vedtaket?

Venstres Roar Günther Andersen spurte ordføreren om hvorfor den omstridte nedskjæringen av frikjøp for tillitsvalgte ikke blir forhandlet slik Administrasjonsutvalget har bestemt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Ordfører!

Saken om frikjøp av tillitsvalgte har vært en uløst og uheldig sak lenge.
Senest under behandlingen i Administrasjonsutvalget ble ansattes representanter nektet full deltakelse i møtet grunnet anvendelse av feil lovparagraf. Nå ble det i dette møtet bestemt at saken skulle løses ved forhandlinger. Etter det undertegnede har grunn til å tro, har ikke disse

Halden Rådhus

Foto: Halden Dagblad

forhandlingene startet ennå, med henvisning til pågående tvistebehandling mellom KS og Fagforbundet sentralt. Dette forhold var også kjent da Administrasjonsutvalget behandlet saken og burde vært nevnt da om det var til hinder for de forhandlingene man besluttet å gjennomføre.

På denne bakgrunn har jeg da følgende spørsmål:
1. Hvorfor er ikke disse forhandlingene mellom tillitsvalgte og Halden kommune påbegynt?
2. Med hvilken hjemmel kan kommunens administrasjon unnlate å gjennomføre slike forhandlinger som vedtatt av administrasjonsutvalgets siste møte?

Ordføreren svarte:”Det er enighet med tillitsvalgte om å gjennomføre forhandlinger 1. juni"

Saken er også omtalt i HAs papirutgave fredag 21. mai.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**