Sarpsborg Venstre ønsker innspill fra deg!

Sarpsborg Venstre har begynt arbeidet sitt med å lage et program for neste bystyreperiode (2011-2015). I den forbindelse ønsker vi innspill fra flest mulig innbyggere i kommunen vår. Derfor arrangerte Sarpsborg Venstre lyttende stand på Storbyen 21. mai.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Lyttende Stand

Foto: Sarpsborg Venstre

Dette er den første i en rekke lyttende stand vi vil ha fremover, der hensikten er å få innspill fra deg, borger av Sarpsborg Kommune. Det sentrale spørsmålet i den sammenheng er; hva ønsker du å endre på i Sarpsborg?

Vi stiller folk spørsmålet, hvor vi så skriver opp de meningene som måtte komme og henger de opp på en tavle. Dette ble en suksess og vi fikk inn mange gode tanker om byutvikling og hva som opptar folk. Dette er hva vi fikk inn på en fredags ettermiddag:

– Flere konserter, en opprustet Kulås
– Nei til eiendomsskatt
– Idrettspark på Sarpsborg Stadion
– Utvide skjenkebevilgningen i Sarpsborg
– Fortgang i reparasjon av veier
– Kulturhus, bibliotek, gågate – vi er et sosialt folk, gi oss steder å være det på.
– Mer liv i gågata
– Bedre kulturtilbud til ungdom
– Mer tilrettelegging i skolen
– Mangfold i kulturtilbudet
– Renovere eldre hus, ta vare på historien
– Ungdomsklubb til de over 15 år med disko og data.
– Buss til Ullerøy
– Færre fartsdumper, fikse veiene der de er ødelagte
– Et sted for ungdom som faller utenfor
– Bedre busstilbud til Jelsnes
– Nei til bomring!
– Fotgjengerfelt ved bussholdeplassene
– Nytt bystyre!
– Flere Venstrevelgere
– Bedre kollektivtilbud mellom Sarpsborg og Indre-kommunene
– Legge ut flere tomter for salg, vil bygge egne hus framfor å kjøpe av et firma
– Kommunesammenslåing mellom Sarpsborg og Fredrikstad
– Flere busser i helgene
– Bedre skolesystem med bedre og flere lærere
– Bedre kildesortering av søppel
– Mer underholdning i gågata
– Flere og billigere taxier
– Hjelpe narkomane
– Bedre busstilbud til utkantstrøkene
– Ikke lekser!! Heller en time mer på skolen
– Bygge ut/ benytte Glengshølen
– Kiosk i Kulås
– Bedre kulturtilbudet
– Ta vare på ungdom
– Bygge skateboardpark
– Timepris på buss, mer rettferdig enn sonepris
– Kulturtilbud, lek og moro for voksne

Neste gang Sarpsborg Venstre arrangerer lyttende stand er lørdag 19. juni, enten i gågata eller på torget. Benytt sjansen å påvirke Venstres program ved å møte oss på stand, eller send oss dine tanker på e-post.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**