Venstres forslag til klimafond i Alvdal vedtatt av Formannskapet

Mot Senterpartiets og Kristelig folkepartis stemmer ble Venstres forslag til å opprette klimafond i Alvdal vedtatt i Formannskapet torsdag. Klimafondet kan vise seg å bli et viktig resultat av klimaplanen som skal behandles i Kommunestyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Vi oppfordrer alle til å kommentere klimaplanen før kommunestyrebehandlingen. Selve planen kan du lese på kommunens nettsider. Følg denne linken eller gå inn på:

Alvdal.kommune.no, velg "politikk" i venstremenyen, deretter "saklister og møtereferater" og "formannskapet". Til møtet 20. mai finner du uttalelser under "vedlegg" og hele klimaplanforslaget under "klimaplan", jfr. oversikten under:

Møteinnkallinger formannskapet

20. mai – 10 – PDF-fil Vedlegg Årsberetning2009

Årsregnskap 2009 Klimaplan

Du kan kommentere klimaplanen direkte til oss ved å gå inn på Alvdal Venstres blogg og trykke på “Kommenter bloggen” på det aktuelle inlegget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**