Even Raassum har trukket seg fra styret i Gran Venstre

Even Raassum, kasserer og Gran Venstres miljøpolitiske talsperson, har meddelt styret at han trekker seg fra styret i Gran Venstre med øyeblikkelig virkning. Dette av personlige grunner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Styret beklager dette på det sterkeste, men tar til etterretning at han nå vil trekke seg. Even har meddelt at han fortsatt vil opprettholde medlemsskapet i Venstre. Styret takker Even for samarbeidet og innsatsen i den tiden han har vært med i styret. Leder Hanne Magnussen tar inntil videre over funksjonen som kasserer.

Hanne Magnussen
leder

Knut Viset
nestleder/sekretær

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**