Lokalpolitisk nettverkssamling i Søgne 4. juni kl 1800-2100

Agder Venstre inviterer til ny samling i det lokalpolitiske nettverket vårt. FREDAG 4. JUNI KL 1800-2100 PÅ SØGNE GAMLE PRESTEGÅRD

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Hjarteleg velkomen til folkevalte i kommunar og fylkesting, til lokallagsleiarar og -styremedlemer, fylkesstyremedlemer og alle som vil stå på liste eller gjere annan innsats i lokalvalet i 2011.

Program:
1. Mat ved ankomst – og varaordførar Arild E. Berge ønsker velkomen til Søgne.

Arild Berge på togaksjon

Foto: Jan Kløvstad

2. Dei viktige Venstresakene i kommunestyre og fylkesting.
1815-2030

Eva Kvelland

Foto: Jan Kløvstad

Politisk verkstad leia av Eva Kvelland, direktevalt landsstyremedlem og tidlegare både bystyremedlem i Mandal gjennom ti år og rådgjevar for Lars Sponheim. Eit av fleire eksempel er kjøpesenterplanen for Aust-Agder, som alle kommunar er invitert til å uttale seg om. Sjå vedlegg.

Her kan vi drøfte felles haldningar til hjelp og støtte når saka kjem til politisk behandling i vår eigen kommune. Elles viktige emne innan miljø, sosialt ansvar, skole, næringsliv.


3. Regionplanen for Agder.

Regionplanen er vedtatt, nå skal den omsettast i praksis. Vi har invitert saksbehandlar frå Vest-Agder fylkeskommune til å orientere.

4. Vegen framover mot lokalvalet 2011

Fylkesleiar/fylkessekretær gir kort oversyn over viktige milepæler framover mot valet i 2011, – nominasjonsprosessar, programarbeid osb.

Samlinga slutt kl 2100. Fylkeslaget dekker mat og kaffi/te, lokallaga tar seg av køyreutgifter/bussutgifter.

Påmelding innan 1. juni til [email protected], så vi kan rekne oss fram til passande mengde med mat.

Til Søgne gamle prestegård: Ta av E-39 v/Søgne (du kommer da først til Tangvall – kommunens tettsted). Etter ca 20 meter kommer en rundkjøring. I rundkjøringen tar du til venstre (skiltet), og følger deretter skilting til prestegården (du skal ta til høyre rett etter broen, men dette er skiltet). Du passerer en lang slette og opp en bakke. Etter bakken skal du kjøre første vei inn til høyre. Hovedbygningen til Kultursenteret Søgne Gamle Prestegård er en stor rød låve. Du kan enten parkere rett bak låven eller på parkeringsplassen rett ved veien.

Er du i tvil, og trenger et kart: Søk på “Søgne gamle prestegård” på www.opplysningen.no

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**