3000 kroner i subsidier pr. billett

Formannskapsmedlem Svein Jakob Hollerud (V) er rysta over offentlig pengebruk i forbindelse med midtsommerfeiring på Strandefjorden i regi av Næringshagen i Sigdal.
– Jeg er sjokkert over at offentlige instanser ukritisk strør rundt seg med penger, sier Hollerud.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Formannskapet i Sigdal sa i forrige uke nei til en søknad fra Næringshagen om å bidra med 20 000 kroner til Midtsommerfeiring ved Strandefjorden i Sigdal. Det samme gjorde medlemme i Utviklingsfondet for Trillemarka. Her var det søkt om 50 000 kroner.

Stevnet går likevel sin gang siden andre offentlige instanser strør om seg med skattebetalernes penger.
Kommunal-og regionaldepartementet går inn med 233 000 kroner. Fylkesmannen i Buskerud er også raus og bevilger 150 000, mens fylkeskommunen nøyer seg med 40 000 kroner.

Svein Jakob

Foto: ukjent

Dette kommer fram i et oppslag i Bygdeposten i dag. Oppslaget bygger på leserinnlegg fra Svein Jakob Hollerud og saksdokumentene fra formannskapet i Sigdal.

Bygdeposten: Offentlig subsidiering

Innlegget fra Svein Jakob Hollerud:
Midtsommerfeiring med kostbar bismak

Næringshagen i Kunstnerdalen skal den 26. juni i år arrangere Midtsommerfeiring på Strandefjorden. Og det er ikke hvilken som helst feiring, bare til prosjektledelse og planlegging går det med hele 133 000 kroner av et budsjett på over 700 000 kroner. Nesten alle midler kommer i form av støtte og tilskudd fra det offentlige. Tenk hvor mye nyttig disse midlene kunne vært brukt til i kommunen, til eldreomsorgen, skoleverket eller til ungdomsarbeid. Nå fikk imidlertid (heldigvis) ikke arrangøren penger over alt de søkte, slik at de har måttet redusere budsjettet noe.
Formannskapet i Sigdal behandlet søknad om midler, 20 000 kroner, og det ble selvfølgelig et rungende avslag. Utviklingsfondet for Trillemarka sa også nei til å støtte dette gigantiske pengesluket med 50 000. Det er lagt opp til en særledes begrenset egeninnsats fra arrangøren. Men like fullt spytter stat og fylkeskommune inn beløp i megaklassen.
Det er budsjettert med 175 publikummere, slik at den offentlige støtten fra stat og fylke utgjør mer en 3 000,- tre tusen kroner pr solgte billett. Maken til sløsing med offentlige midler skal en lete lenge etter. Det ser ut til at bare en kaller et prosjekt noe med Trillemarka så åpner det offentlige pengesekken med en gang. Pilotprosjektet kalles Theodor Kittelsens rike, noe som grenser til misbruk av vår kjente kunstners navn. Kittelsen var en nøktern person som ofte manglet penger, og dette pengesløseriet Trillemarka Midtsommerfeiring 2010 mer skjender enn hyller Kittelsen.
I artikkelen i Bygdeposten lørdag den 22. har journalisten “glemt” å ta med en eneste linje om det økonomiske i dette arrangementet. Dette er sterkt beklagelig sett med oss vanlige folks øyne.
Jeg håper at arrangøren i framtida kjenner sin besøkelsestid og ikke haler ut store pengebeløp fra det offentlige til slike meningsløse luksusprosjekter.
Svein Jakob Hollerud
(formannskaps- og kommunestyremedlem Venstre, Sigdal)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**