Klima- og energiutfordringene: – Vi gir oss ikke!

Av Ola Eggset, gruppeleder Alvdal Venstre.

I kjølvannet av budsjettbehandlingen sist høst og midt i verste vinterkulda i januar tillot jeg meg på vegne av Alvdal Venstre å stille spørsmål om hvem som er motivert til å tenke på klima- og energiutfordringene vi alle må bidra til å løse. Ikke uventet var tausheten “øredøvende”, ingen svarte på avisinnlegget. Nå snart fire måneder senere, er høringsrunden på Alvdal kommunes forslag til klimaplan gjennomført og vi nærmer oss sluttfasen av en snart to-årig planprosess.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Etter hva jeg har fått opplyst foreligger kun seks høringsuttalelser. Dette er overraskende. Fire av disse kommer fra statlige myndighetsorganer (Fylkesmannen, NVE, Vegvesenet) samt Enova. Bare to uttalelser er lokale, fra henholdsvis Alvdal pensjonistforening og Alvdal Venstre. Pensjonistforeningens påpekning av at vi må utnytte verdifullt matavfall er et viktig innspill, også i klima- og energisammenheng som fortjener oppmerksomhet. Alvdal Venstres uttalelse skal jeg ikke gå nærmere inn på her. Som gruppeleder for Venstre i kommunestyret stiller jeg meg nå følgende spørsmål: Kan det virkelig være slik at klima- og energiutfordringene ikke engasjerer alvdøler? Er det bare Venstre og pensjonistene som bryr seg? Hva med bønder og anna næringsliv? Hva med skogeierne? Hva med handelsstanden? Hva med byggenæringen? Hva med idrettslag og turforening?

Miljø, forurensning

Foto: Luth

Hva med Storsteigen som faginstitusjon innenfor landbruk og miljø? Hva med plassinger, strømminger og steiinger? Spørsmålene er mange. Jeg er overbevist om at alle nevnte bryr seg minst like mye om klima- og energiutfordringene som de seks som har uttalt seg. Derimot er jeg usikker på om vi som politikere har maktet å lage en planprosess som engasjerer, som får alvdølene i tale, som får folk med innsikt og i mange tilfeller muligheter til å gjøre noe til å engasjere seg. Jeg tror den bevisstheten som skapes gjennom en god planprosess kan være vel så viktig som selve dokumentet vi politikere vedtar i kommunestyret. Den effekten kan det virke som vi ikke får. To års planprosess kan se ut til å ha begrenset verdi. Men jeg og Venstre gir oss ikke. Til det er klima- og energispørsmål for viktige. Derfor utfordrer jeg alle til å komme til Venstre med sine oppfatninger, forslag og innspill til sluttbehandlingen av klimaplanen. Vi legger nå ut klimaplanen og de seks innkomne uttalelsene på Alvdal Venstres nettside under Venstre.no. Og så er det opp til alle å blogge, sende eposter, brev, sms, telefonere eller ta direkte kontakt for å meddele sine meninger om hvordan klima- og energiutfordringene best kan løses her i Alvdal. Vi ønsker alle synspunkter og forslag velkommen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**