Rolstad Larsens mistillit til fremtidens Agder

Det var sikkert mange som ikke ble særlig overrasket da Arendals ordfører Torill Rolstad Larsen innledet pinsehelgen med å “komme ut av skapet” og erklære seg som motstander av fylkessammenslutning. Rolstad Larsen slutter

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


med dette rekkene bak de erklærte Agdermotstanderne Ingeborg Godskesen og Freddy de Ruiter. Ordførerens Nei er imidlertid tankevekkende, sett på bakgrunn av at det er hennes partifelle i fylkestinget som har sørget for at nettopp Arendal fremstår som en vinner i forhandlingsprosessen mellom de to nabofylkene. Begrunnelsen hun viser til når hun offentliggjør sitt standpunkt, er ikke bare tankevekkende — den er uforståelig.

Fylkesgrensen som deler Agderfylkene ble fastsatt i en annen tid enn den vi lever i nå. Verden har endret seg dramatisk. Vi har fått mobiltelefon, Internett, motorvei og annen samfunnsstruktur som binder oss sammen på en måte som de ikke kunne drømme om, de som levde på den tiden da fylkesgrensene ble utformet. Næringslivet på Sørlandet og statlige etater har for lenge siden innkassert sin andel av synergigevinsten som denne samfunnsutviklingen åpner for. Nå er tiden overmoden for at fylkesbyråkratiet følger etter.

Det er interessant å registrere at det er Ap og FrP som fremstår som mest konserverende og minst radikale og fremtidsrettede i denne saken.

Det er også et stort paradoks at ordføreren i den byen som er utpekt som vertsby for administrasjonen og ledelsen av Norges 6. største fylke, ikke ønsker seg dette. Arendal og Aust-Agder er kommet meget godt ut av forhandlingsprosessen, og de som forhandlet på østfylkets vegne var da også godt fornøyd med resultatet. Rolstad Larsen tyr nå til samme retorikk som Ingeborg Godskesen, og velger å så tvil om sannhetsgehalten i sluttdokumentet fra forhandlingene. -Uansett hva som blir vedtatt vil fylkesadministrasjonen allikevel bli lagt på samme sted som fylkesmannen, hevder hun — altså til Kristiansand. Hun uttrykker med dette ikke bare tvil om politisk etterrettelighet til fremtidens Agder-politikere. Rolstad Larsen fremsetter samtidig et drepende angrep mot vurderingsevnen til sin partifelle i fylkesordførerstolen – hun som har forhandlet frem denne løsningen, og som anbefaler den. Det er uforståelig.

Stein Inge Dahn

Foto: Jan Kløvstad

Stein Inge Dahn, Mandal
Nestleder Agder Venstre

Se også Arendal Venstres heimesider om samme saka.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**