Framtidens byer velger kollektivtrafikk – hva velger vi?

Naturvernforbundet sammen med blant annet Ålesund Venstre inviterer til møte om byutvikling og kollektivtrafikk i Ålesund. Dette er et tema som har kommet litt i skyggen av debatten om bomstasjoner og tunneler, arrangørene håper derfor å få miljøhensynene høyere på dagsorden. Møtet blir på Biblioteksalen i Ålesund rådhus torsdag 10. juni kl. 1800.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Hovedinnleder er Aud Tennøy, forsker på Transportøkonomisk institutt (TØI). Hun er opprinnelig fra Lerstad i Ålesund, og har lang erfaring som byplanlegger fra Miljøbyen Gamle Oslo og som byutviklingsforsker både på Norsk institt for by- og regionplanlegging og på Transportøkonomisk institutt. Aud Tennøy har vært deltaker i sentrale debatter om byutvikling og klima de siste årene, for eksempel som forfatter av TØI-rapporten “Gir bedre veier mindre klimagassutslipp?” og som medarbeider i kvalitetssikringa av miljøkonsekvensene av Oslopakke 3.

Programmet for møtet ser slik ut:

kl 1800 Velkommen

kl 1805 Forsker ved TØI Aud Tennøy:

Hvordan kan vi oppnå effektive og miljøvennlige transportløsninger samtidig som vi skaper et attraktivt bymiljø og en attraktiv region?

Er det mulig å få flere til å reise kollektivt samtidig som vi bygger ut nye veier og tunnelsamband i Ålesundregionen?

kl 1850 Pause

kl 1900 Innlegg

Er klima- og miljøhensyn glemt i vegplanene for Ålesundsregionen?

Hvordan vil vegplanene som foreligger i dag påvirke kollektivtransport og myke trafikanter?

Strategidirektør i Statens vegvesen region midt, Kjetil Strand
Samferdselsdirektør i fylkeskommunen, Arild Fuglseth,
Driftssjef Hallstein Lillevik, Nettbuss Møre

kl 1920 Paneldebatt:

Hvordan skal vi få til et mer effektivt og miljøvennlig transportsystem i Ålesund?

I panelet:

Knut Fylling, FrP, medlem i veggruppa (ikke endelig bekreftet)
Eva Vinje Aurdal, Ap, medlem i veggruppa
Tore Johan Øvstebø, Krf, leder av LA21-utvalget i kommunen
Thor W. Bjørlo, SV, medlem i veggruppa (ikke endelig bekreftet)
Kjetil Strand, strategidirektør i Staten vegvesen region midt
Arild Fuglseth, samferdselsdirektør i fylkeskommunen
Hallstein Lillevik, Nettbuss Møre
Aud Tennøy, forsker TØI

Seminaret er åpent for alle.

Arrangører:

Naturvernforbundet i Ålesund og omegn
Ålesund Arbeiderparti
Ålesund Høyre
Ålesund Venstre
Ålesund Kristelig Folkeparti
Ålesund Sosialistisk Venstreparti
Nettbuss Møre
Yrkestrafikkforbundet, avdeling Møre og Romsdal
Møre og Romsdal Transportarbeiderforbund
Natur og ungdom

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**