Nominasjonskomitéen for Hamar Venstre har startet arbeidet

Nominasjonskomitéen for Hamar Venstre mot neste års kommunevalg har startet arbeidet med å lage en liste til valget. Listen skal være levert senest 31. mars neste år, og den skal i praksis være ferdig i løpet av inneværende år.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Nominasjonskomitéen består av: Mete Willas, Harald B. Pettersen, Alf B. Nergaard Aschim, Benedicte Røvik og Sjur Skjævesland. Medlemmer av Hamar Venstre har fått informasjon om nominasjonskomitéens sammensetning i tidligere referat fra styremøte i Hamar Venstre. Vi regner med at medlemmer av Hamar Venstre i løpet av sommeren gis anledning til å sende komitéen rangerte listeforslag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**