Årsmøte i Nordland Venstre 2011

Info om årsmøtet og nominasjonsmøtet i Nordland Venstre 12-13.februar 2011. Nordland gjestes i år av Venstres nestleder Helge Solum Larsen som vil holde den politiske innledningstalen og følge årsmøteforhandlingene!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Invitasjon til nominasjon og årsmøtet ble sendt til lokallagslederne 5.januar 2011.

Frist for påmelding til årsmøtet var 28.januar 2011..
Frist for å melde kandidater til årets miljøpris var 28.januar 2011.
Frist for regionlederne og fylkestingsgruppa for å sende inn sine rapporter var 28.januar 2011.

Årsmøtepapirer ble tilgjengelig 31.januar 2011 og er sendt delegatene elektronisk.

Fristen for forslag til uttalelser og saker til årsmøtet er 7.februar 2011 – det anmodes sterkt om at dette overholdes slik at redaksjonsnemnda har mulighet til å forberede seg til årsmøtet.

Nominasjonsmøte blir avviklet i forkant av årsmøtet.

Årsmøtet i fylkestings- og kommunestyrevalgår skal:
1. Behandle og vedta et valgprogram for Venstre i fylket i samband med fylkestingsvalget. Fylkesårsmøtet kan imidlertid overlate til et eget programmøte å vedta programmet under forutsetning av at dette er valgt etter samme regler som fylkesårsmøtet.
2. Vedta en plan for valgarbeidet.

+ vanlige årsmøtesaker:
•Valg av valgnemnd, meld inn forslag til Arne Langset
•Miljøprisen 2010, meld inn forslag til Kerstin Ander-Trønsdal.
•Uttalelser, meld inn forlag til Kerstin Ander-Trønsdal eller Hilde Nystad.
•Valg av delegater til Landsmøte i Venstre, april 2011, meld inn forslag til Arne Langset.

+ ekstra årsmøtesaker:
•Supplerende styrevalg – klikk her for valgkomiteens innstilling.

Klikk for å laste ned:
– Årsmøte program
– Årsmøte saksliste
– Styrets årsmelding

her kommer:
– Protokoll fra årsmøtet 2011
– Protokoll fra nominasjonsmøte 2011

ARKIV:
Politiske uttalelser og referat fra årsmøtet i Nordland Venstre 13-14.februar 2010

Politiske uttalelser og referat fra årsmøtet i Nordland Venstre 14-15.februar 2009

Politiske uttalelser og referat fra årsmøtet i Nordland Venstre 2-3.februar 2008

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**