Avlys det demokratiske eksperimentet i Ålesund!

Møre og Romsdal Venstre går i mot elektronisk valg i Ålesund ved kommunevalget i 2011.
– Vi mener det ikke er tatt hensyn til bekymringene omkring datasikkerheten og de demokratiske problemene eksperimentet innebærer, sier fylkesleder i Møre og Romsdal Unge Venstre, Steffen Falkevik, som tok initiativ til resolusjonen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Steffen Falkevik og Kirsti Dale

Steffen Falkevik og Kirsti Dale
Foto: Kjartan Allmenning

I Ålesund skal man ved valget i 2011 kunne stemme med en datamaskin ved å koble seg til internett. Ålesund er den eneste kommunen i Møre og Romsdal som skal ha elektronisk valg i 2011. Leder i Ålesund Venstre Kirsti Dale deler bekymringen til Falkevik:

– Vi har tidligere vært positive til prøveordningen, men det har den siste tiden blitt reist spørsmål ved denne. Vi kan ikke ha det slik at valg og valgresultat kan trekkes i tvil, og derfor må prøveprosjektet med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011 i Ålesund avlyses, sier Kirsti Dale.

Les også om saken på NRK sine nettsider.

Kontaktpersoner:

Steffen Falkevik
Leder, Møre og Romsdal Unge Venstre
Mob: 45196542

Kirsti Dale
Leder, Ålesund Venstre
Mob: 90525818

Møre og Romsdal Venstre
Resolusjon vedtatt på representantskapmøte i Molde 29. mai 2010

Avlys det demokratiske eksperimentet i Ålesund!

Ved kommune- og fylkestingsvalget i 2011 vil regjeringen sette i gang et prøveprosjekt som lar 200,000 nordmenn stemme på en datamaskin ved å koble seg på internett. Møre og Romsdal Venstre reagerer sterkt på at prøveordningen blir satt i gang uten at det blir tatt hensyn til verken bekymringene rundt tryggheten til datasystemet som skal brukes, eller til de demokratiske utfordringene.

Eksperter i fra flere hold har uttalt at systemene vi i dag disponerer, på ingen måte trygger at vi kan avholde elektroniske valg uten at sjansen for misbruk er stor. Det vil altså si at det elektroniske systemet som vil bli brukt av 200,000 nordmenn i 2011 ikke er godt nok til at vi kan garantere mot elektronisk valgfusk.

Prinsippet om at alle valg skal være hemmelige er et av de viktigste demokratiske prinsippene vi har. Hvis vi tillater at folk kan stemme hjemme i stua, kaster vi samtidig dette prinsippet ut stuevinduet. Det vil i praksis ikke være mulig å garantere for eksempel at ungdom ikke blir presset av foreldrene sine til å stemme på det samme partiet som de stemmer på selv. Møre og Romsdal Venstre mener at prinsippet om hemmelige valg er et så fundamentalt prinsipp i det moderne demokratiet, at vi ikke kan legge det til side selv om hensikten med elektroniske valg er god.

Møre og Romsdal Venstre mener demokratiet er for viktig til å eksperimentere med, og at føre-var-prinsippet må benyttes så lenge det hersker tvil rundt sikkerheten med elektronisk stemmegivning. Senest 12.09.09 ble det avslørt graverende slurv i håndtering av sensitive og konfidensielle opplysninger i Ålesund Kommune. Dette føyer seg bare inn i en rekke hendelser rundt om i landet. Feil kan begås selv i tradisjonelle valg, og derfor bør ikke mulighetene for feil gjøres større.

Møre og Romsdal Venstre vil at prøveprosjektet med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011 i Ålesund skal avlyses.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**