E-valg er en trussel mot demokratiet

Bodø Venstre fremmer interpellasjon i kommende bystyre hvor vi ber kommunen trekke seg fra prøveordningen med e-valg i 2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Bodø er som en av opprinnelig 11 kommuner valgt som prøvekommune for e-valg i 2011. Bodø Venstre anmoder Bodø kommune om å trekker seg fra prøveordningen med e-valg.

Vi har etter hvert blitt vant til å gjøre våre forretninger på Internett. Vi holder kontakt med våre venner via e-post og sosiale nettverk som Facebook. Vi bestiller varer i nettbutikker og vi betaler våre regninger i nettbanken.

Datamaskin, pc, skole, fildeling

Foto: Microsoft

Da er det lett å tenke at det neste naturlige skrittet er å avholde valg via Internett. Dette er en utvikling Venstre sterkt advarer mot. En kontrollerbart åpen valgordning er en av styrkene ved vårt demokratiske system. Selv om man kan, er det ikke nødvendig å skjule valgprosessen bak krypterte digitale nuller og enere.

Valgfunksjonærene på valgdagen er lekmenn som blir rekruttert fra alle politiske parti. De er med på opptellingen av stemmene på slutten av valgdagen. De kan således med selvsyn kontrollere og telle om igjen bunkene med stemmesedler. De kan med det blotte øye se om størrelsen på bunkene stemmer overens med valgresultatet. Det er i tillegg adgang for nasjonale og internasjonale observatører til å være til stede på valgdagen og overvåke at alt går riktig for seg.

Det er noe grunnleggende demokratisk ved denne måten å avholde valg på. Avstemmingen foregår på en måte som alle kan kontrollere. Ved e-valg “forsvinner” stemmen inn i et datanettverk og det blir umulig for lekmenn uten ekspertkompetanse og de riktige tilganger å etterprøve antallet stemmer om det skulle bli tvil om riktigheten av opptellingen. Man tar bort noen av de viktigste valgorganisatoriske prinsippene: åpenhet og kontroll. E-valg er sikret ved hjelp av avansert datakryptering og det er bare en håndfull mennesker her i byen som kan redegjøre for hvordan en slik datakryptering egentlig virker. Likevel er det alltid en fare for datakriminalitet som hacking med ethvert nettverk og softwareløsning. Selv ikke Pentagon klarte å holde sitt nettverk lukket. Venstre mener det derfor er naivt å tro at den norske stat klarer å utvikle software med en datakryptering som ikke kan hackes.

Hvordan kan den enkelte velger vite at valget er hemmelig? Slik valget foregår nå, blir man geleidet til et avlukke der valgfunksjonæren ikke har adgang mens velgeren er inne. Velgeren bretter valgseddelen og gir den anonyme stemmen til en annen valgfunksjonæren. Velgeren kan ved selvsyn se at det ikke er mulig å koble den enkelte stemme med valgkortet / legitimasjonen. Ved e-valg må velgeren bare stole på at alt går riktig for seg uten å kunne etterprøve det. Mulighetene for eksternt press og påvirkning er også reelt tilstede. Man kan teoretisk kjøpe seg stemmerettigheter eller påvirke stemmeavgivningen "over skulderen". Det er mye rart som foregår bak husenes fire vegger, også i vår kommune. Hjemmet er ikke en kontrollert omgivelse, og dermed blir e-valg ikke et hemmelig valg.

Hvorfor trenger vi ha e-valg? Vi har ambulerende forhåndstemming for de som ha vansker for å nå valglokalene så alle har med dagens ordning en reel mulighet til å stemme fra hvor de vil om de bare vil. Den kostnaden valgfunksjonærene utgjør er en kostnad og borgerplikt vårt demokrati er verdt. Den tid som går for å telle manuelt er litt av sjarmen og spenningen med valget. At bare 50% vil benytte sin stemmerett skyldes mer politikerforakt og dårlig velgermotivasjon enn valgordningen. Alle har i dag gode muligheter til å stemme, og Bodø Venstre mener at det ikke er noen grunn til å tro at tilgjengelighet er bakgrunnen for lav valgdeltakelse. E-valg er å starte i feil ende, og Venstre advarer mot dette. Det skal ikke være trendy eller kult å stemme — det skal være den største og mest verdige borgerplikt man utøver, og den skal være anonym og kontrollerbar!

Bodø Venstre fremmer derfor følgende forslag til vedtak:
Bodø bystyret instruerer valgnemnda om å trekke Bodø kommune fra prøveordningen med e-valg 2011.

Vakampturne i Sogn og Fjordane

Foto: Janne Sørum

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**