Vil flytte bilene under bakken

Ola Elvestuen holder fast på ny E18 vestover og miljøtunneller på Røa og Manglerud. – SV skaper usikkerhet med sitt utspill, sier han.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Ola Elvestuen på TV2

SV har nylig gjort kuvending i sin tilnærming til Oslopakke 3, og vil nå ta viktige miljøprosjekter ut av samferdselspakken. E18 vestover og Røatunnellen er blant prosjektene som droppes i SVs forslag.

— Det viktigste med å legge E18 vestover i tunnel er å fjerne barrieren mot sjøen. Hovedargumentet er å åpne byen mot fjorden, ikke å øke kapasiteten på veien. Dette er en del av fjordbytenkingen som SV selv har vært med på å vedta, sier Elvestuen.

SV vil nå at utbygging av kollektivnettet skal ha førsteprioritet i Oslopakke 3, fordi partiet mener beregnet underfinansiering krever omprioritering av Oslopakken.

— Jeg er uenig med SV i dette. For det første har SV lagt inn helt andre tiltak som ikke inngår i Oslopakke 3. For det andre brukes det i dag midler fra bompengefinansieringen til drift av kollektivtrafikken. Det vil si at den allerede nå har en viktig effekt. Kollektivtrafikken i Oslo er styrket de siste årene, først og fremst gjennom midler fra Oslo kommune. Det har aldri vært meningen at Oslopakke 3 alene skulle løse de helhetlige problemene med kollektivtrafikken i byen som SV nå legger opp til, sier Elvestuen.

Han undersreker at Venstre også opprettholder sin støtte til miljøtunneller på Røa og Manglerud.

Les mer:
Ullern Avis Akersposten

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**