Årsmøte i Bodø Unge Venstre

Styret i Bodø Unge Venstre innkaller til årsmøte! Møte holdes Tirsdag 15, juni kl 18-19 på Venstres Kontor i Storgata 30. Møtet er åpent for alle medlemmer og sympatisører.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Saksliste årsmøte Bodø Unge Venstre 2010
Sak 1. Konstituering. Valg av møtedirigent og referent. Godkjenning av innkalling
og saksliste

Sak 2. Årsberetning fra styret
Forslag til vedtak:
Årsberetning fra styret i Bodø Unge Venstre 2009 tas til orientering.
Årsberetning fra styret i Bodø Unge Venstre 2009
Bodø Unge Venstre har vært aktiv i kampen mot oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen
og Senja. Har blant annet samlet underskrifter i Glasshuset og stod framfor skipet G.O
Sars og demonstrerte med Natur og Ungdom.
Lokallaget har bidratt Venstre under valgkampen; Alexander Kolberg har vært debattant i
skolevalget. Roselyn Riley og Therese Meyer var med å bidro i gjennomføringen av
skolevalget. Hilde Riibe, Roselyn Riley og Alexander Kolberg har vært med Bodø
Venstre på stand.
I November var Alexander Kolberg med i panelet under årsmøtet til Elevorganisasjonen
Nordland.
Bodø 1.juni 2010
Bodø Unge Venstre

Sak 3. Regnskap for 2009
Forslag til vedtak:
Det ble ikke innsendt regnskap for Bodø Unge Venstre i 2009. Lokallaget har fått tildelt
midler etter søknad og ved behov fra Bodø Venstre.

Sak 4. Valg av leder og minst to styremedlemmer

Sak 5. Politiske uttalelser

Sak 6. Eventuelt

Alexander Kolberg
leder Bodø Unge Venstre

Unge Venstres nettsider

Unge Venstres nettsider

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**